“મધુવન” માં ફૂલો – (આગંતુક)

મિત્રો,
આજે “મધુવન” માં ઉગેલા ફૂલોની ઝલક જોઈએ. પ્રથમ તસ્વીર ગુલાબી ગુલાબની છે. બીજી તસ્વીર લાલ ગુલાબની છે અને તેની વચ્ચે પીળા સ્ત્રી-કેસર કે પૂં-કેસર છે. આમ તો જીવ-વિજ્ઞાન વિશે ખાસ સમજણ ન હોવાથી તેને સ્ત્રી-કેસર કે પૂં-કેસર કહેવાય કે નહીં તે ખબર નથી. લાલ ગુલાબની વચ્ચે રહેલા પીળા રંગના અંકુરોને શું કહેવાય તે કોઈને ખબર હોય તો કહેવા વિનંતી. ત્રીજી તસવીર ગઈ દિવાળીમાં અમે ઉત્તરપ્રદેશના પ્રવાસે ગયેલા ત્યારે હિમાલય પર આવેલ શ્રી રામકૃષ્ણ મીશનના અદ્વૈત આશ્રમ “માયાવતી” થી લાવેલા બીજમાંથી ઉગેલા છોડ પર ખીલેલા ફૂલોની છે. આ ફૂલનું નામ કોઈને ખબર હોય તો કહેવા વિનંતી.
Categories: પ્રકૃતિ, સૌંદર્ય | Tags: , | 1 Comment

Post navigation

One thought on ““મધુવન” માં ફૂલો – (આગંતુક)

  1. bahu sundar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: