માણસ છે, બિઝનેસ કરે છે – કૃષ્ણ દવે

પતંગિયાની પાંખો છાપે, માણસ છે, બિઝનેસ કરે છે.
ઝાકળ પણ પાઉચમાં આપે, માણસ છે, બિઝનેસ કરે છે.

અજવાળાનો સ્ટોક કરીને, સૂરજને પણ બ્લોક કરીને,
પોતે તડકો થઈને વ્યાપે, માણસ છે, બિઝનેસ કરે છે.

સંબંધોની ફાઈલ રાખી ને ચહેરા પર સ્માઈલ રાખી,
લાગણીઓ લેસરથી કાપે, માણસ છે, બિઝનેસ કરે છે.

શબ્દ શબ્દને વાટી વાટી, અર્થોનું કેમિકલ છાંટી,
જળમાં પણ ચિનગારી ચાંપે, માણસ છે, બિઝનેસ કરે છે.

કલરવને પણ ટેપ કરીને, કંઠ ઉપર પણ રેપ કરીને,
માગે તે ટહુકા આલાપે, માણસ છે, બિઝનેસ કરે છે.

ચકમક લોઢું ઘસતાં ઘસતાં, ફૂંક લગાવી હસતાં હસતાં,
જ્યાં જ્યાં સળગે ત્યાં ત્યાં તાપે, માણસ છે, બિઝનેસ કરે છે.

પોતાનું આકાશ બતાવી, સૂરજ, તારા, ચન્દ્ર ગણાવી,
વાદળ ફૂટપટ્ટીથી માપે, માણસ છે, બિઝનેસ કરે છે.


આ જ કાવ્ય ’રીડ ગુજરાતી’ પર વાંચવા અને ખાસ તો તેના પરની ચર્ચા વાંચવા અહીં ક્લિક કરશો. અને હા ધીરે ધીરે હું ફરી પાછો મારા અસલ મીજાજ માં આવી રહ્યો છું. અચ્છા મારો અસલ મીજાજ એટલે શું તેની ઝલક મેળવવા મારા પ્રતિભાવો પણ ’રીડ ગુજરાતી’ પર વાંચશો.


Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Tags: , , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “માણસ છે, બિઝનેસ કરે છે – કૃષ્ણ દવે

  1. nice gazala

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: