શ્રાવણી સરગમ – સૌજન્ય: ચેતનાબહેન શાહ

મિત્રો,
ભારતમાં તો આપણે સદનસીબે લગભગ ત્રણે ઋતુઓ શીયાળો, ઉનાળો અને ચોમાસું માણી શકીએ છીએ. અત્યારે મજાના શ્રાવણના સરવડા પણ પડે છે. બીજા દેશોમાં અત્યારે કેવું વાતાવરણ હશે? ચાલો આજે જોઈએ કે લંડનમાં લોકો વરસાદની અત્યારે કેવી રીતે મજા લેતા હશે. શ્રી ચેતનાબહેન શાહ ના ’સૂર-સરગમ’ પરથી જાણવા મળ્યું કે ત્યાં કેવું વાતાવરણ હશે.

’અહીં લંડનમાં તો ઘણીવાર અનાયસે સૂરજનાં સોનેરી કિરણોની સાથે જ રૂપેરી વરસાદ વરસે છે.. પરંતુ જ્યારે અષાઢી મેહ ગરજે છે, શ્રાવણી સરવડાં વરસે છે ને ભીની માટીની સુગંધથી હૈયું હિલોળા લે છે…ત્યારે મનનો મોરલો વિવિધરંગી લાગણીઓનાં પીંછાઓથી કળા કરે છે, ને એનું પ્રતિબીંબ જ્યારે મેઘથી તરબતર ગગન પર પડે છે ત્યારે રચાય છે મેઘધનુષ..!! આજે એ જ મેઘધનુષમાં રહેલ વિવિધરંગો ભરેલી અંતરની ઉર્મીઓને શ્રાવણી-સરગમમાં સાંભળીએ…’

તો લંડનમાં શ્રાવણી સરગમમાં ભીંજાવા માટે નીચેની લિન્ક પર ક્લિક કરશો.

શ્રાવણી સરગમ

Categories: જાણવા જેવું | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: