શ્રદ્ધાંજલી (૧)

મારા ભાભુમાને શ્રદ્ધાંજલી

હે નાથ જોડી હાથ, પાયે પ્રેમથી સહુ માંગીએ
શરણ મળે સાચુ તમારું, એ હૃદયથી માંગીએ

જે જીવ આવ્યો આપ પાસે, ચરણમાં અપનાવજો
પરમાત્મા, એ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો

વળી કર્મના યોગે કરી, જે કૂળમાં એ અવતરે,
ત્યાં પૂર્ણ પ્રેમે ઓ પ્રભુજી,આપની ભક્તિ કરે

આ લખ ચોરાસી બંધનોને, લક્ષ માં લઇ કાપજો
પરમાત્મા, એ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો

સુસંપતિ, સુવિચાર ને સત્કર્મનો દઇ વારસો
જન્મોજનમ સત્સંગથી, કિરતાર પાર ઉતારજો

આલોક ને પરલોકમાં, તવ પ્રેમ રગ રગ વ્યાપજો
પરમાત્મા, એ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો

મળે મોક્ષ કે સુખ સ્વર્ગનાં, આશા ઉરે એવી નથી
દ્યો દેહ દુર્લભ માનવીનો, ભજન કરવા ભાવથી

સાચું બતાવી રૂપ શ્રી રણછોડ હૃદયે સ્થાપજો
પરમાત્મા એ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો

હે નાથ જોડી હાથ, પાયે પ્રેમથી સહુ માંગીએ
શરણ મળે સાચુ તમારું, એ હૃદયથી માંગીએ

જે જીવ આવ્યો આપ પાસે, ચરણમાં અપનાવજો
પરમાત્મા, એ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો

આ અંજલી ગીત ’સમન્વય’ પર સાંભળવા અહીં ક્લિક કરો.

Categories: કુટુંબ, ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: