કાનજીભાઈનો કાનમંત્ર (૯/૩૭) – હરિશ્ચન્દ્ર


Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “કાનજીભાઈનો કાનમંત્ર (૯/૩૭) – હરિશ્ચન્દ્ર

 1. સરસ વાત., પરંતુ આજ ના સમય માં વિભક્ત કુટુંબ ની ભાવના વાળા યૌવન ને આ વાત ક્યારે સમજાશે? કે ઘરમાં માતા-પિતા નું સ્થાન ક્યાં હોવું જોઈએ.

  અભિનંદન

  અશોક્કુમાર દેશાઈ

  http:das.desais.net

  • શ્રી અશોક્કુમાર

   આ વાર્તાઓ “વિણેલાં ફૂલ” નામના સંગ્રહમાંથી લીધેલ છે. હરિશ્ચન્દ્ર બહેનો દ્વારા આલેખવામાં આવેલ આ વાર્તાઓ ની કુલ ૧૬ પુસ્તિકાઓ છે. દરેકમાં ૪૦ વાર્તાઓ અને પ્રત્યેક વાર્તા બે પાનાથી મોટી નહીં. આ વાર્તાઓમાં તેમણે જીવનની કડવી વાસ્તવિકતાઓને વણી લીધી છે, તેથી પ્રત્યેક વાર્તા જીવનની કોઈક ખુંચતી બાબત પરત્વે અંગુલી નિર્દેશ કરી જાય છે. આ વાર્તાઓ વિશે તથા અત્રે પ્રગટ થયેલી આમાની કેટલીક વાર્તાઓ વાંચવા માટે નીચેની લિન્ક ઉપર ક્લિક કરશો.

   https://bhajanamrutwani.wordpress.com/vinela_ful/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: