સફળતા (યુવાવર્ગના પ્રશ્નો) – સ્વામી નિખિલેશ્વરાનંદ





Categories: શ્રી રામકૃષ્ણ મીશન, સાહિત્ય, Conversations and Dialogues | Tags: , , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “સફળતા (યુવાવર્ગના પ્રશ્નો) – સ્વામી નિખિલેશ્વરાનંદ

  1. સરસ આધ્યાત્મિક લેખ અતુલભાઇ,

    જીવનમા કંઇક શિખવા મળે એવા લેખ છે.
    મોટે ભાગે બધાને ખબર જ છે કે ગુસ્સો આવે ત્યારે આપણને ભાન નથી રહેતુ, બીજા શબ્દોમા કહીએ તો ગુસ્સો માણસને ક્યાંયનો રહેવા નથી દેતો.છતા પણ લોકોને ગુસ્સો આવે જ છે અને કોઇ એને રોકવાની કોશિશ નથી કરતુ.ઉલટાનુ એમનાથી નાના લોકો ઉપર રોફ જમાવે છે.આવા સમયે ગાયત્રી માતાનુ નામ લેવુ અને મંત્ર બોલવો.અને આવા સમયે કોઇને કંઇ વચન કે બાંહેધરી ન આપવી…કારણ કે આ સમયે આપણે શુ કરીએ છીએ એની આપણને જ જાણ નથી હોતી…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: