સ્વામી નિખિલેશ્વરાનંદ અમેરીકાના પ્રવાસે

મિત્રો,
શ્રી રામકૃષ્ણ ભાવધારા તથા ભારતીય સંસ્કૃતિ પ્રત્યે ઉંડી આસ્થા ધરાવનારા લોકો માટે ખુશ ખબર છે. શ્રી રામકૃષ્ણ વિવેકાનંદ મેમોરીયલ, વડોદરાના પ્રેસીડેન્ટ સ્વામી શ્રી નિખિલેશ્વરાનંદ ૧૮ જુન ૨૦૧૦ થી ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦ સુધી અમેરીકામાં વિવિધ સ્થળોએ ભારતીય સંસ્કૃતિનો પ્રચાર પ્રસાર કરશે. પૂજ્ય સ્વામીજીએ અનેક યુવાનોને માર્ગદર્શન આપ્યું છે અને અનેકના જીવનમાં પ્રેરણાસ્ત્રોત બન્યા છે. તેમનું ’આધુનિક માનવ શાંતીની શોધમાં’ પુસ્તક અનેક લોકોને જીવનમાં શાંતી પ્રદાન કરનારુ બન્યું છે. તેમનો અમેરીકાનો શક્યત: કાર્યક્રમ નિચેની લિન્ક ઉપરથી જાણી શકાશે.

http://rkmvm.com/sn/futureprograms.htm

વધુ વિગત માટે આપ નીચેના સરનામે અથવા ફોન દ્વારા સંપર્ક કરી શકો છો.

http://rkmvm.com/sn/contact_us.htm

તો અમેરીકામાં રહેનારા મિત્રો, સ્વજનો, ભારતીય સંસ્કૃતિના વિકાસમાં તથા તેના પ્રચાર પ્રસારમાં રસ ધરાવનારાઓને આ સમાચારથી ખુશી થશે તેવી આશા રાખું છું.

Categories: આધ્યાત્મિક કાર્યક્રમો, ઉદઘોષણા, શ્રી રામકૃષ્ણ મીશન | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: