સાતત્યનો અભાવ પ્રતિભાવાનોની પ્રતિભા નીખરવા નથી દેતી.

મિત્રો,
આપણાં દેશમાં ઘણા વિદ્વાન પુરુષો અને વિદુષી નારીઓ થઈ ગઈ છે. તેમાના ઘણા તો એકબીજાના એટલા આત્મિય થઈ ગયા હોય છે કે જાણે એક જ ઘરમાં રહેતા હેતાળ ભાઈ-બહેન ન હોય. અને રોજ રોજ તેઓ નવી નવી ચર્ચા કરે, નવા નવા લેખ લખે, વાતો કરે, વાર્તાલાપ કરે, વાદ કરે અને મતભેદ થાય તો વિવાદ પણ કરે. પણ આવું તે રોજ સાતત્ય પુર્વક કરે તો ઘર કેટલું ભર્યુ ભર્યુ રહે. આડોશી પાડોશી કેટલા હરખાય. પત્નિ ને પણ આ નંણદ કેટલી વહાલી લાગે. તો શું આવા વાદ-વિવાદો રોજ રોજ સતત ન કરવા જોઈએ?

Categories: ટકોર | Tags: | 1 Comment

Post navigation

One thought on “સાતત્યનો અભાવ પ્રતિભાવાનોની પ્રતિભા નીખરવા નથી દેતી.

  1. Mahavir Mehta

    અતુલભાઈ,

    જુઓ તમારો હિતેચ્છુ છું માટે કહુ છું, કે અમુક લોકો થી દુર જ રહેવું. વધારે માહિતિ જોતી હોય તો મને ઈ-મેઈલ કરશો.

    મહાવીર

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: