વેકેશન, રવિવાર એન વિક્ટોરીયા પાર્ક

મિત્રો,
આપ સહુ જાણો જ છો કે ગઈકાલે હું મારા સાસરે હતો. બ્લોગ-જગતમાં ઘણાં કડાકા-ભડાકા થયાં, પણ હશે હવે, પરિવર્તન સંસારનો નિયમ છે. આખો દિવસ “અખંડ-આનંદ” અને “જનકલ્યાણ” વાંચ્યા. મારા શ્રીમતીજીને છે’ક સાંજે ઘરકામની જવાબદારી પુર્ણ કર્યા પછી અવકાશ મળ્યો. હું, મારા પત્નિ, આસ્થા, હંસ: અને શ્રેયાંસી (હંસના મામાની દિકરી) ફરવા નીકળ્યા. ક્યાં જવુ? વિચાર થયો કે વિક્ટોરીયા પાર્ક જઈએ, ત્યાં ગયા તો ૮ માં પાંચ, અંધારુ થઈ ગયું હતું. આ તો જંગલ વિસ્તાર તેમાં સાપ-સાપોલીયા પણ હોય, દિવસે તો વાંધો નહીં પણ રાત્રે ન દેખાય તો કદાચ આભડી પણ જાય. અંદર જોયું તો એક દાદા આંટા મારતા હતા, અમને થયું કે લાવને જઈએ આંટો મારવામાં શું હરકત છે? ત્યાંતો દાદા અને બીજા એક ભાઈ બહાર જ આવતા હતા, તેમણે કહ્યું કે ૮ વાગ્યે વિક્ટોરીયા પાર્ક બંધ થઈ જાય છે. અહીં ફરવાનો સમય ૪ થી ૮ નો છે. વેકેશન જ છે ને કાલે વહેલા આવજો. અને પછી અમે ત્યાંથી “અક્ષરવાડી” ગયા. બાળકો રમ્યા અને અમે વાતો કરી. આમ અમારો રવિવાર પૂર્ણ થયો.

Categories: Conversations and Dialogues | Tags: , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: