વિઘ્નોની પાર જઈ, વિસ્ફોટ – દુષ્યંતભાઈ પંડ્યા

મિત્રો,
હમણાં વેકેશનમાં ’ભજનામૃત વાણી’ માં અગાઉ પ્રગટ થઈ ચુકેલા અમુક લેખોનું પુન: અધ્યયન કરી રહ્યો છું, ત્યારે સ્વામી વિવેકાનંદનો આ સંઘર્ષ અચુક યાદ આવે. આજે જોઈએ કે આ મહાન રાષ્ટ્રભક્ત અને યુગનાયકે આપણા દેશની અસ્મિતાને ટકાવી રાખવા અને આપણાં દેશને પુન: પોતાની ઉંચાઈએ સ્થાપિત કરવા માટે કેટકેટલા સંઘર્ષો કર્યા હતા. જો આપણે આપણા દેશને ફરી પાછી પૂર્વની ઉંચાઈએ લઈ જવો હશે તો આપણે સહુએ કમર કસવી પડશે અને આપણા તન,મન અને ધનથી રાષ્ટ્ર સેવામાં લાગી જવું પડશે. આ લેખ ’ભજનામૃત વાણી’ માં ૧૪ જુન ૨૦૦૯ના રોજ પ્રગટ થયો હતો.


visfot_1

visfot_2
visfot_3
visfot_4
visfot_5


શ્રી રામકૃષ્ણ જ્યોત – જૂન ૨૦૦૯ માંથી સાભાર


Categories: શ્રીરામકૃષ્ણ જ્યોત, સ્વામી વિવેકાનંદ | Tags: , | 3 Comments

Post navigation

3 thoughts on “વિઘ્નોની પાર જઈ, વિસ્ફોટ – દુષ્યંતભાઈ પંડ્યા

 1. very good and detailed article. thanks.

 2. shirish dave

  Excellent.
  It appeared Swami Vivekanand spoke yesterday.

 3. deven patel

  I BELIEVE THINK OF SWAMI VIVEKANAND WILL GUIDE TO YOUNG GENRATION.
  THEREFORE PLEASE CANVAS (PRACHAR) BY PRESS ARTICLE ON NEWPAPER.
  THANKS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: