વેકેશન, પર્યાવરણ અને આનંદ

મિત્રો,
આજે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ નીમીત્તે ભાવનગરમાં કૃષ્ણનગર વિસ્તારમાં શ્રી વિભાવરી બહેન દ્વારા વૃક્ષારોપણ માટે વૃક્ષ વિતરણનો સુંદર કાર્યક્રમ યોજાયો જેમાં લોકોને કડવો પણ ગુણકારી લીમડાનો છોડ વાવવા માટે આપવામાં આવ્યો. અમારા ઘરની બહાર પણ મ્યુનિસિપાલિટીએ વૃક્ષ વાવવા માટે ચોરસ ખાડો કરી આપ્યો છે. અમે તો અમારા પ્લોટમાં ઘણાં વૃક્ષો વાવ્યા છે અને તેનું સારી રીતે જતન કરીએ છીએ વળી અમારા કાકાએ બહાર એક વિશાળ વડલો અને લીમડો વાવી જ રાખ્યા છે કે જેનો છાંયો વટેમાર્ગુઓ હંમેશા મેળવતા રહે છે, તેથી અમે ઘરની બહાર લીમડો ન વાવ્યો. અમારા પ્લોટમાં અમે આંબાઓ વાવ્યા છે, ત્યાં કોયલ રાણી ટહુકા કરે છે. મોરલાઓ કળા કરે છે. હંસ: અને આસ્થા હિંચકા ખાય છે અને અતુલની કવિતા કીલ્લોલ કરે છે. બોલો આનાથી વધારે સ્વર્ગની બીજી કલ્પના શું હોઈ શકે?


અતુલ... અને કવિતા.. સજોડે... ..

અતુલ... અને કવિતા.. સજોડે.....

Categories: આનંદ | Tags: , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: