વેકેશન અને પ્રવાસ

મિત્રો,
વેકેશનમાં તો હરવું-ફરવું અને આનંદ કરવો, કશો જ ભાર નહીં. આભાર નહી ને ચિતા લેશ લગાર નહીં. ગઈ કાલે અમે ભાવનગરથી ૨૪ કીમી. દુર(નજીક) સિહોર નામના નાનકડા ગામમાં ગયાં હતાં (સહકુટુંબ જ સ્તો વળી). અહીં મારા બાના કાકાના દિકરાની દિકરીના દિકરાની તથા તેના પપ્પાના મોટાભાઈના દિકરાની જનોઈ હતી. સિહોર માં હનુમાનધારા નામનું સુંદર સ્થળ છે, ત્યાં હનુમાનજી તથા શનિદેવના સુંદર મંદિર છે. આ જનોઈ સ્વતંત્ર રીતે આપવામાં આવી હતી. સમૂહ જનોઈ અને સ્વતંત્ર જનોઈ વચ્ચેની સરખામણી અને લાભા-લાભ વીશે વળી કોઈ વખત વિગતે વાત કરશું. આખો દિવસ ખુબ જ આનંદ કર્યો. આજે અમરેલી “શ્રી સવા” નામનું એકાઉન્ટીંગ સોફ્ટવેર ઈન્સ્ટોલ કરવા જાઉ છું. બોલો આવવું છે કોઈને ?

આ ફોટો ગઈકાલે જ હંસે પાડેલો છે. કેમેરાની તારીખ હંસે ફેરવી નાખેલ છે. હવે પાછો સમય મળશે ત્યારે સરખી કરીશ.

Categories: Conversations and Dialogues | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: