ભાવ ભર્યો ભક્તિ માર્ગ – ૧

મિત્રો,
હવેથી આપણે પરમાત્માને પામવાના ભક્તિમાર્ગ વીશે જોઈશું. આ ભક્તિ શતક માં કુલ ૧૦૦ દોહરા છે. નિર્વાણધામ યોગાશ્રમ, રાણાવાવના સુક્ષ્મ ચેતનામય બની ગયેલા પ્રાત: સ્મરણીય, પરમ પૂજ્ય સ્વામી શ્રી ભજનપ્રકાશાનંદગિરિજી માહારાજે તેની રચના કરી છે. પૂજ્ય સ્વામીજીએ બાહ્ય શાળાનું કશું શિક્ષણ લીધું નહોતું, પરંતુ તેમના અંતરનો એક તાર હંમેશા પ્રભુ સાથે જોડાયેલો રહેતો. તેમની ભાષામાં વ્યાકરણ, જોડણી વગેરની ઘણી જ અશુદ્ધિ છે પરંતુ તેમનું નિર્મળ હ્રદય અત્યંત પવિત્ર અને શુદ્ધ હતું.


સખી સુતી જગાડી મને સદગુરુએ – મને કાનમાં કહીં વાત
ઉઠી ભાગી ઉતાવળી મેં, જોયા ન દીન કે રાત

વધુ વાંચવા માટે આગળ..

Categories: ભાવ ભર્યો ભક્તિ માર્ગ | Tags: , , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “ભાવ ભર્યો ભક્તિ માર્ગ – ૧

  1. ભક્તિમાર્ગમાં ’ભાષા’ નહીં પણ ’ભાવ’ જોવામાં આવે છે.
    કર્મમાર્ગમાં ’આચાર’, જ્ઞાનમાર્ગમાં ’વિચાર’ અને ભક્તિમાર્ગમાં ’ભાવ’ જોવામાં આવે છે.
    ’ભક્તિશતક’ માંથી પણ કશુંક પ્રેરણાત્મક જાણવા મળશે. તેવી આશાસહ: ધન્યવાદ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: