કાચું મોત – સાચું મોત (ફાધર વાલેસ)

મિત્રો,
આ લેખ શ્રી ફાધર વાલેસના પુસ્તક “ભરજુવાની” માં થી લીધેલ છે. આ પુસ્તક ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય, ગાંધીરસ્તા, અમદાવાદ દ્વારા બહાર પાડવામાં અવેલ છે.


Categories: ચિંતન | Tags: | 3 Comments

Post navigation

3 thoughts on “કાચું મોત – સાચું મોત (ફાધર વાલેસ)

 1. Views of Father Valles are highly meaningful and educating.. thanks.

  kaushik

 2. Father writes in simple Gujarati,
  But complex facts of life.
  There is a messege always for the reader,
  How to live the time of life.

  Rajendra Trivedi, M.D.
  http://www.bpaindia.org

 3. Ramesh Patel

  ફાધર વાલેસની સુંદર કોલમ ગુજરાત સમાચારમાં આવતી અને વાર્તાઓ

  દિલને સ્પર્શી જતી.આ વાર્તા પણ અનોખી છાપ પાડી ગઈ.

  રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: