ફકીરોની મસ્તી – સ્વામી ભજનપ્રકાશાનંદગીરીજી

રાગઃ લાગ્યા કલેજે છેદ ગુરુના

દેખો મસ્તી મોજ ફકીરોની, ઐસી મસ્તી નહિં અમીરોની
અમીરો તાપ નીત ત્રિવિધ તપતા, ફકીરો શીતલ સરોવર નહાતા

ફકીરો ફરે સબ ફીકરને ત્યાગી, અમીરો જલે અંતર આગી
ફકીરો શીતલ શાંત સુહાગી, અમીરો અશાંત વૈભવ રાગી

ફકીરો ફીરે કભી નંગા પૈદલ, કભી મોટર ગાડી કા દલ
કભી જમે ભોજન સુરસવાલા, કભી ટુકડા લુક્ખા નીરસાળા

કભી સોતા મેડી મહલ મજામાં, કભી ઝુંપડીથી અલખ અજામાં
કભી વદતા વાણી બ્રહ્મ વેદાંતી, કભી મૌન અંતર ઉદાતી

અવિરત અંતર ખેલે ખુબીમાં, અકળ અનેરી અદભુતીમાં
સુગરા સોઈ મર્મ જાણે માણે, નુગરા નર તે રહે અજાણે

ગુરુગમ જ્ઞાની પરમ પદ ધ્યાની, રહે નિરંતર શૂન્ય નીશાની
વિવેક વિચારી વસ્તુ ધારી, રહેતા નીત અનંત અણસારી

ભજનપ્રકાશાનંદ સત્યમિત્રાનંદ, સદગુરુ શાન સમજ આની
આની સાની સ્વરૂપ પીછાની, પાયા પરમપદ ભયા બ્રહ્મજ્ઞાની

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: