બે કહેવતો

૧. તેજીને ટકોરો ને ગધેડાને ડફણાં

૨. હાર્યો જુગારી બમણું રમે.

Categories: સાહિત્ય | Tags: | 1 Comment

Post navigation

One thought on “બે કહેવતો

 1. chandravadan

  NICE !

  Aaja Rahi Sansaarani Rit
  Jivatane Marvo..and Marato hoy tene paNa Marvo !
  DR. CHANDRAVADAN MISTRY (Chandrapukar)
  http://www.chandrapukar.wordpress.com
  All Readers are invited to Chandrapukar !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: