હાસ્યલેખ

મીત્રો,

આજકાલ ઘણાં બ્લોગ ઉપર હાસ્યલેખ જોવા મળે છે. વાંચ્યા પછી એમ થાય કે આ લેખ વાંચીને હસવું કે રડવું? અમે જ્યારે ભણતા ત્યારે જ્યોતિન્દ્ર દવે જેવા શરીરે દૂર્બળ પણ હાસ્યરસ ના સબળ પીરસૈયાના લેખો વાંચતા. એકાદ મજાનો લેખ વાંચવા નીચેની લિન્ક ઉપર ક્લિક કરશો.

http://www.readgujarati.com/sahitya/?p=2537#more-2537

Categories: હળવી પળો | Tags: , , | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “હાસ્યલેખ

  1. આ દંડ બેઠક કોક કરે અને પરસેવો મને થાય એવુ જ્યોતિન્દ્ર દાદા કહે છે એવુ જ હાસ્ય લેખનુ છે આપણે હાસ્યરસ પીરસવા જાઈએ તો રડવુ બીજાને પડે એના કરતા ઈ હાસ્યલેખના રવાડે નો ચડવુ.

    • હાવ હાચી વાત છે. એટલે તો હું બેઠો બેઠો ખાલી આંગળી ચિંધ્યાનું પુણ્ય(?) લીધા કરુ છું.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: