Daily Archives: 04/04/2010

સદાચાર સ્તોત્ર

સદાચાર સ્તોત્ર: આદિ શંકારાચાર્યજી મહારાજ
ભાવાર્થદીપિકા ટીકા: શ્રીમન્નથુરામ શર્માજી મહારાજ

હવે યોગીઓના શૌચને વર્ણવે છે.

અત્યન્તમલિનો દેહો દેહી ચાત્યન્તનિર્મલ: |
અસંગોSહમિતિ જ્ઞાત્વા શૌચમેતત્પ્રચક્ષતે || ૬ ||

શ્લોકાર્થ: સ્થુલ શરીર બહુ જ અપવિત્ર છે, ને આત્મા બહુ જ પવિત્ર છે, તથા હું અસંગ છું, એમ જાણીને રહેવું આને યોગીઓ શૌચ કહે છે.

ટીકા: પ્રતીત થતું સ્થૂલશરીર મલ, મૂત્ર ને રુધિરાદિ અપવિત્ર પદાર્થોના સમૂહરૂપ હોવાથી અત્યંત મલિન છે, અને આત્મા અસંગ ને સચ્ચિદાનંદાદિ સ્વભાવવાળો હોવાથી પરમ પવિત્ર છે. અસંગ સ્વભાવવાળો પવિત્ર આત્મા હું છું એમ જાણી દેહાદિમાંથી હું પણાની બુદ્ધિ મૂકી દેવી આ વાસ્તવિક શૌચ – મલમૂત્રના ત્યાગની ક્રિયા છે – એમ યોગીઓ કહે છે.

Categories: સદાચાર સ્તોત્ર | Tags: , | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.