લઘુકથા – આગંતુક

એક દિવસ એક ભાઈ ફરવા નીકળ્યાં.
રસ્તામાં ભુલા પડ્યા.
હવે રસ્તો મળતો નથી.
જેને પુછે તે કોઈક એવો રસ્તો બતાવે છે કે વધુ ભુલા પડી જાય છે.
હવે તેણે પાછું ઘરે જવા શું કરવું તે ભટકતા ભટકતા વિચાર્યા કરે છે.

Categories: લઘુકથા | Tags: | 6 Comments

Post navigation

6 thoughts on “લઘુકથા – આગંતુક

 1. કલ્પેશ

  There is something hidden very deep in these 5 lines.
  Aren’t we all same as the “bhai” who has forgotten the way?

 2. શ્રી કલ્પેશભાઈ,

  તમે વાર્તાનો મર્મ બરાબર પકડ્યો છે.

 3. Girishkumar B Prajapati

  Atulbhai , Girish from Dubai.Kem Cho,
  So many NRI they count only money 24×7 Currency x Indian Rs.
  They dont want to go back because they r without any residant status,lost love from heart or greedy for money .
  Last vacation i went to Anand .One uncle(His son is NRI) said me lots of money u r spending every year.
  Replied uncle Every year I meet my mother ,Father & Friends for them I dont keep calculator how much i spend.
  Maa Bap ne bhulso nahi. Fari Paisa apta nahi malle!
  Remember your first step of your life. All NRI will find way.

 4. reteka

  khubaj samajvajevi vat her jiv mateni atul ji… khubaj undanpurvak ni soch chhe…

 5. We spend billions of money on management institutions. What we face is crisis in management.

  We are paying billions of rupees since last 55 plus years for monitoring the functioning of the managers(IAS officers) on Congress lead governments, we are facing one or another anarchy.

  Swiss bank is flooding with Indian money 10 times more than US the richest country, India facing poverty.

  We are lost and we are following the advise who used to put us out of way since 55 plus years..

 6. HIMESH

  KHUBAJ SARA VARTA CHHE. HU 1982 MA MADRAS MA KHOVAI GAYO HATO TE YAD AVYU.PAN MANE MANGAPPN STREET ATLUJ YAD HATU .RATRI 11.30 PM PACHHO AVI SAKYO HATO.
  AHI LOKONE RASTO PUCHHAVA KARTA ANE VICHARVA KARTA ,FARVA MATE KYATHI NIKALYA HATA TENI KAIK NISHANI YAD KARVI JOYIYIE.
  AHI KOI NISHWARTH SANT ATHAWA VYAKTI J RASTO BATAVI SHAKE.
  MOTA BHAGNA LOKO KHARAB MITRO NA RAVADE J BAGADTA ATLEKE BHATAKTA HOY CHHE. SARA SAT
  SAG MA JAVATHI RASTO CHHOKKAS MALE.
  ANE AA RASTO ATLE SWADHYAY ANE TE PAN PANDURANG SHASTRI ATHVALE NO.
  HU KYATHI AAVYO ,KYA JAVANO CHHU. TENI SARAL BHASHAMA SAMAJ MALE CHHE.
  HIMESH SHUKLA himesh_112@yahoo.co.in

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: