સ્વામી વિવેકાનંદનો સંદેશ

Categories: ચિંતન, સ્વામી વિવેકાનંદ | Tags: | 4 Comments

Post navigation

4 thoughts on “સ્વામી વિવેકાનંદનો સંદેશ

  1. શ્રી અતુલભાઈ,
    આપણાં ઉદાસ,ફીકા,અહંકાર ને ગુસ્સા થી ભરેલા ચહેરા વાળા સાધુઓએ આ સંદેશો ખાસ વાંચવો જોઈએ.

    • તમારા માર્મિક અભીપ્રાયથી મારો ચહેરો તો આનંદ અને ખડખડાટ હાસ્યથી ચમકી ઉઠ્યો. સદભાગ્યે મને એક એવા સંતની સાથે રહેવાનું સદભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું હતું કે જેઓ ઈશ્વરપ્રેમમાં મગ્ન હતા, ગહન જ્ઞાનથી ભરપુર હતા, યોગ અને સાધનાથી વિભુષિત હતા અને અહંકારથી સર્વદા દુર હતા અને તેમનું ખડખડાટ હાસ્ય એવું તો ભર્યું ભર્યું હતુ કે તેમની પાસે આવનારના સર્વ શોક પળભરમાં દુર થઈ જતા.

  2. Raksha Mehta

    i like this artical very much .

    • જો તમને આ ખૂબ ગમ્યું હોય તો જ્યારે જ્યારે ઉદાસ હો ત્યારે ત્યારે યાદ કરજો કે ઉદાસ ચહેરા કાઈ ધર્મનું નીરુપણ કરી શકે નહિં અને શક્ય હોય તો કારણ વગર ખડખડાટ હસજો અને છેવટે અમથું અમથું યે એકાદ સ્મિત તો જરુર કરજો….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: