દરજીનો દીકરો – હરિશ્ચન્દ્ર


Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 3 Comments

Post navigation

3 thoughts on “દરજીનો દીકરો – હરિશ્ચન્દ્ર

 1. Mahendra Shah

  Why entire storey does not come on screen?

 2. Mahendra Shah

  Good storey.

 3. Ramesh Patel

  દરજીના નામે વાર્તાએ એક જમાનાનો ચીતાર ખડો કરી દીધો.

  વાર્તાએ લાગણી અને સામાજનું દર્પણ ધરી દીધું.થોડોક આવો

  જમાનો જોએલો ને ગામના દરજીનું જીવન દર્શન પણ થયેલ.

  શ્રી અતુલભાઈ આવી સરસ વાર્તા આપના બ્લોગ ની શોભા છે.

  નવા વર્ષની શુભેચ્છા અને શુભ નાતાલ.

  રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

  nabhakashdeep.wordpress.com Invited and a request to visit

  With regards
  Ramesh Patel(Aakashdeep)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: