પેટ – હરિશ્ચન્દ્ર


Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 5 Comments

Post navigation

5 thoughts on “પેટ – હરિશ્ચન્દ્ર

 1. ખૂબ જ કરુણ. વાંચીને રડી પડાયું.

 2. કલ્પેશ

  દુ:ખદ
  .

  એક માણસ તરીકે આપણે બીજી બધી લપ્પ્નછપ્પ્ન કેમ કરીએ છીએ, લોકોને વણમાગતી સલાહ કેમ આપીએ છીએ ?

  શુ કરવા છે આટલા બધા છોકરા ? ચાર મરે છે ત્યારે એક જીવે છે ?
  એક માણસ રજા માગે છે ત્યારે જવાબ હા કે ના હોઇ શકે. કોઇને આવા બધુ સઁભળાવવુ એનો હક આપણને કોણે આપ્યો ?

 3. ATUL

  touchy story. no words to say

 4. HEMAL VAISHNAV

  simply superb…

 5. very touchy story.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: