બે માળી – સ્વામી વિવેકાનંદ

Vivek_Wani

Categories: ટુંકી વાર્તા, શ્રીરામકૃષ્ણ જ્યોત, સ્વામી વિવેકાનંદ | Tags: , | 4 Comments

Post navigation

4 thoughts on “બે માળી – સ્વામી વિવેકાનંદ

 1. snehaakshat

  jawabdari o ne aanandpurvak purn karo etle bhayo bhayo….ena jevo santosh bijo ek pan nathi..j manvi potanu kam k jawabdari ne nyay nathi aapi shakto e andar ane andar thi kachvato hoy che ane e bija ek pan kam dil dai ne kari nathi shakto..jawabdario jawabaripurvak ,anandsah purn karya jevo santosh bijo ek pan nahi.

 2. Very true message by example now i will try to bring in practice. Thanks for this useful post and this blog is amazing..keep it up.. welcome leicestergurjari.com

 3. Very short yet very true…a story witha a deep message to the Mankind !
  Enjoyed it !
  Inviting you, Atulbhai & AL your Readers to my CHANDRAPUKAR….See you ALL there !
  DR. CHANDRAVADAN MISTRY (Chandrapukar)
  http://www.chandrapukar.wordpress.com

 4. Nice message

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: