પ્રગટ દેવ – રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

પરબ્રહ્મ પરમેશ્વરે જગતને આપેલું અણમોલ નઝરાણું એટલે પ્રત્યક્ષ દેવ માતાપિતા.આજ ભાવ શ્રી પ્રિયકાન્ત મણિયારની ,’આ નભ ઝૂક્યું તે કાનજી’ ની રચના સાથે રમ્યા અને માતપિતાનું ઋણ સ્વીકારતાં આ કવન ગૂંજ્યું. (રમેશભાઈ પટેલ)


આ પૂષ્પ ખીલ્યું તે પિતાજી
ને સુગંધી તે માતા રે
આ ઊંચા પહાડ તે પિતાજી
ને સરવાણી તે માતા રે
આ પૂષ્પ ખીલ્યું તે…

આ અષાઢ ગાજ્યા તે પિતાજી
ને ધરતી મ્હેંકે તે માતા રે
આ સાગર ઉછળે તે પિતાજી
ને ભીંની રેત તે માતા રે
આ પૂષ્પ ખીલ્યું તે…

આ ત્રિપુંડ તાણ્યું તે પિતાજી
ને ચંદન લેપ તે માતા રે
આ કવચ કૌવત તે પિતાજી
ને મમતા ઢળી તે માતા રે
આ પૂષ્પ ખીલ્યું તે…

આ ઢોલ વાગ્યું તે પિતાજી
ને શરણાયું તે માતા રે
આ ધ્રુવ તારો તે પિતાજી
ને અચળ પદ તે માતા રે
આ પૂષ્પ ખીલ્યું તે…

આ પ્રગટ દેવ તે પિતાજી
ને પ્રભુ પ્યાર તે માતા રે
આ પૂષ્પ ખીલ્યું તે પિતાજી
ને સુગંધી તે માતા રે
આ પૂષ્પ ખીલ્યું તે…

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Tags: | 3 Comments

Post navigation

3 thoughts on “પ્રગટ દેવ – રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

 1. આ પ્રગટ દેવ તે પિતાજી
  ને પ્રભુ પ્યાર તે માતા રે
  આ પૂષ્પ ખીલ્યું તે પિતાજી
  ને સુગંધી તે માતા રે
  આ પૂષ્પ ખીલ્યું તે………
  Another nice Rachana by RAMESHBHAI…MAT-PITA first seen as a Flower…with Fully Blossomed Flower as the FATHER & then its smell as the MOTHER is a very nice start…!
  DR. CHANDRAVADAN MISTRY
  http://www.chandrapukar.wordpress.com

 2. Paresh Patel

  આ ધ્રુવ તારો તે પિતાજી
  ને અચળ પદ તે માતા રે

  khuba ja gamyu.

  Paresh Patel(USA)

 3. Chirag Patel

  આ અષાઢ ગાજ્યા તે પિતાજી
  ને ધરતી મ્હેંકે તે માતા રે
  આ સાગર ઉછળે તે પિતાજી
  ને ભીંની રેત તે માતા રે

  Poem of Aakashdeep is really hear touching.

  Chirag Patel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: