હાલોને રંગભરી રમીએ રાસ – રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)


રંગ ભરી રમશું રાસ
રંગ ભરી રમશું રાસ, સહિયર મોરી
રંગ ભરી રમશું રાસ

રાધા રાણી ને રમાડે કામણગારો કાન
બંસરીના નાદે ઘેલું ગોકુળિયું ગામ
સહિયરમોરી, મીઠડી કરશું વાત (૨)
હાલોને રંગભરી રમીએ રાસ

ગોવાળ ગોકુળના હાંકે ગાવલડી
ગોપીઓ છલકાવે વહાલ
ઢોલીડા જમાવે તાલીઓના તાલ
સહિયરમોરી,ચાંદની ચમકી આકાશ (૨)
હાલોને રંગભરી રમીએ રાસ

શોભતા મોર પીંછે મનમોહનજી
ખળખળ વહે યમુનાજીની ધાર
ચૂંદડીએ ચમકે તારલાની ભાત
સહિયરમોરી,શરમાવે શામળના સાથ (૨)
હાલોને રંગભરી રમીએ રાસ

ભાવે રમાડે દિલડાં હરખાવે
નટખટ નંદજીનો લાલ
ઝીલે ગોપીઓનાં ભીંના વહાલ
સહિયરમોરી, ઝાંઝરીના રણકે નાદ (૨)
હાલોને રંગભરી રમીએ રાસ

પ્રભુ સંગ ઝૂમે ભક્તોના ભાવ
સહિયરમોરી,રાધાજી છલકાવે લાડ
હાલો હાલો રંગભરી રમીએ રાસ (૨)
સહિયરમોરી,રંગભરી રમીએ રાસ

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Tags: | 4 Comments

Post navigation

4 thoughts on “હાલોને રંગભરી રમીએ રાસ – રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

 1. Paresh Patel

  શોભતા મોર પીંછે મનમોહનજી
  ખળખળ વહે યમુનાજીની ધાર
  ચૂંદડીએ ચમકે તારલાની ભાત
  સહિયરમોરી,શરમાવે શામળના સાથ (૨)
  હાલોને રંગભરી રમીએ રાસ

  very nice.
  Thanks for sharing Shri Atulbhai.
  Paresh Patel(USA)

 2. શ્રી રમેશભાઈની સાથે વાત કરી પછી ખોવાઈ ગયા, અહીં એમની પ્રસાદી માણવા મળી.
  કાંતિલાલ પરમાર
  હીચીન.

 3. Vital Patel

  ભાવે રમાડે દિલડાં હરખાવે
  નટખટ નંદજીનો લાલ
  ઝીલે ગોપીઓનાં ભીંના વહાલ
  સહિયરમોરી, ઝાંઝરીના રણકે નાદ (૨)
  હાલોને રંગભરી રમીએ રાસ

  Really lovely.
  Vital Patel

 4. Sweta Patel

  શોભતા મોર પીંછે મનમોહનજી
  ખળખળ વહે યમુનાજીની ધાર
  ચૂંદડીએ ચમકે તારલાની ભાત
  સહિયરમોરી,શરમાવે શામળના સાથ(૨)
  હાલોને રંગભરી રમીએ રાસ

  Nice ras.

  Sweta Patel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: