વીણેલાં ફૂલ (1/18) – હરિશ્ચન્દ્ર

vinela_ful_1_18_1
vinela_ful_1_18_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 6 Comments

Post navigation

6 thoughts on “વીણેલાં ફૂલ (1/18) – હરિશ્ચન્દ્ર

 1. minesh doshi

  very good short story, i think we are the responsible for this.
  thanks,

 2. minesh doshi

  not i think,
  we are the responsible only.

 3. kunjan

  he ram!!!!

  krantiveer movie yaad aavi gayu…. “isko kisne bataya kon hindu he aur kon muslma”…

 4. નિર્દોષ બાળક અને આવો વિચાર… 😦

 5. બાળકોને તે ખબર નથી કે મોટેરાઓ રમત નથી કરતા એટલે તેઓ નિર્દોષતાથી આવી રમત હશે તેમ વિચાર કરે છે. અને મોટેરાઓ?

  • મોટેરાઓ માટે તો કઈ કહેવા જેવું છે જ નહિ…. મોટાઓ માટે તો તોબા તોબા….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: