વીણેલાં ફૂલ (13/18) – હરિશ્ચન્દ્ર

vinela_ful_13_18_1
vinela_ful_13_18_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 3 Comments

Post navigation

3 thoughts on “વીણેલાં ફૂલ (13/18) – હરિશ્ચન્દ્ર

 1. Another Nice Varta …..Inviting you to my Blog Chandrapukar ! …Chandravadan ( Chandrapukar )

 2. Dushyantsinh Chavda

  તમે એક-બે સ્પષ્ટતાઓ કરશો તો મોટી મહેરબાની! આપની અનુવાદિત વાર્તાઓ માત્ર મરાઠી અને તે પણ માત્ર મહિલાલક્ષી અને મહિલાપાત્રીય જ કેમ હોય છે? આ વસ્તુ રીપીટ થયા કરે છે તેથી મનને ઘણું આકરું લાગે છે. તમારા બ્લોગના તમે કર્તાહર્તા છો, છતાં થોડું વિચારો તો ઘણું સારું. વિશ્વકક્ષાએ ઘણી શ્રેષ્ઠ વાર્તાઓ અને વાર્તાકારો (ઈંગ્લીશ, રસિયન, ફ્રેંચ, વિગેરે સાહિત્યમાં) છે.

 3. શ્રી દુષ્યંતભાઈ,

  અત્રે રજૂ કરવામાં આવતી વાર્તાઓ મે અનુવાદ નથી કરી. શ્રી ગુલાબદાસ બ્રોકરની આ સંગ્રહની પ્રસ્તાવનામાંથી આપના પ્રશ્નનો સંતોષકારક ઉત્તર જરૂર મળી જશે. આ રહી તેમની પ્રસ્તાવનાની લિન્ક.

  https://bhajanamrutwani.wordpress.com/vinela_ful/g13/

  અતુલ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: