મારા અંતરમાં ભાવ એવા જાગ્યા રે શામળા – રમેશ પટેલ (આકાશદીપ)

મારા અંતરમાં ભાવ એવા જાગ્યા રે શામળા
વ્યોમ વિરાટને હિંડોળે હિંચાવું
હીંચકે ઝૂલતા નીરખી મારા શામળા
વસંતને મોકલી ફૂલડે વધાવું

મારા અંતરમાં ભાવ એવા જાગ્યા રે શામળા
ઉંચા ડુંગરિયે દેવને બેસાડું
ડુંગરની ડગરો શણગારું મારા શામળા
આઠે પહોર તને સજાવું

મારા અંતરમાં ભાવ એવા જાગ્યા રે શામળા
તમને સુવર્ણ સિંહાસને પધરાવું
આનંદથી ચામર ઢોળું મારા શામળા
ધૂપ દીપ આરતીથી મંગલ વરતાવું

મારા અંતરમાં ભાવ એવા જાગ્યા રે શામળા
તમને ગુલાબોની સેજે સુંવાડું
મઘમઘતા અત્તર છંટાવું મારા શામળા
નારદજીને બોલાવી વીણા વગડાવું

મારા અંતરમાં ભાવ એવા જાગ્યા રે શામળા
જીવડો હરિ શરણમાં રમાડું
ભાવ ઝૂલે ભગવાનને હસાડું મારા શામળા
વ્રજનાં મધુરાં માખણ જમાડું

મારા અંતરમાં ભાવ એવા જાગ્યા રે શામળા
વ્યોમ વિરાટને હિંડોળે હિંચાવું
જીવડો હરિ શરણમાં રમાડું
જીવડો હરિ શરણમાં રમાડું

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Tags: | 3 Comments

Post navigation

3 thoughts on “મારા અંતરમાં ભાવ એવા જાગ્યા રે શામળા – રમેશ પટેલ (આકાશદીપ)

 1. Chirag Patel

  મારા અંતરમાં ભાવ એવા જાગ્યા રે શામળા
  તમને ગુલાબોની સેજે સુંવાડું
  મઘમઘતા અત્તર છંટાવું મારા શામળા
  નારદજીને બોલાવી વીણા વગડાવું

  મારા અંતરમાં ભાવ એવા જાગ્યા રે શામળા
  જીવડો હરિ શરણમાં રમાડું
  ભાવ ઝૂલે ભગવાનને હસાડું મારા શામળા
  વ્રજનાં મધુરાં માખણ જમાડું

  મારા અંતરમાં ભાવ એવા જાગ્યા રે શામળા
  વ્યોમ વિરાટને હિંડોળે હિંચાવું
  જીવડો હરિ શરણમાં રમાડું
  જીવડો હરિ શરણમાં રમાડું
  very nice bhakti kavan.
  Chirag Patel

 2. CHANDRA Patel

  મારા અંતરમાં ભાવ એવા જાગ્યા રે શામળા
  ઉંચા ડુંગરિયે દેવને બેસાડું
  ડુંગરની ડગરો શણગારું મારા શામળા
  આઠે પહોર તને સજાવું

  prema lakshnaa bhakti,Enjoyed from bottom of heart.

  Chandra Patel(USA)

 3. v.good Bhajan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: