Daily Archives: 16/07/2009

વાહ શૂન્ય – રમેશ પટેલ (આકાશદીપ)

શૂન્ય હું શોધું તને, ક્યાં છૂપાયું તું જગે
ધારું તને હું શુન્ય તો, તું વિરાટ થઈ હસે

કહે બધા શૂન્યના સરવાળા કરે કંઈ ના વળે
જો શૂન્યની અવગણના કરો, પૂર્ણ વિરામ પામો તે ક્ષણે.

ના મને ઉમેરી શકો કે ના બાદ કરી શકો તમે
પણ જો સાથ દો મને, ખુદ મૂલ્યવાન થઈ જાશો તમે.

શૂન્યમાં શું છે કે કંઈ નથી, એ સમજાતું નથી મને
શૂન્યમાં સૂતું છે વિશ્વ, વિલય સર્જન સંગે જગે રમે.

શૂન્ય છું ભાઈ શૂન્ય, પણ અજાયબ શક્તિ છું
શૂન્ય દિસે અવકાશ એટલે તો હું અનંત છું.

શૂન્ય એ શૂન્ય જેવું, તમે સમજો તેમ નથી એ
શૂન્યમાંથી સુષ્ટિ રચાઈ ને શૂન્યમાં જઈ વિરમે.

શૂન્ય છું ભાઈ શૂન્ય, ના હસો વિરમો જરા
આતમનો એકડો લોપાશે, તો તમે પણ શૂન્ય છો ભલા.

વાહ! શૂન્ય! શૂન્ય સમજી જ્યારે વિચાર્યું, તું અસ્તિત્વ થઈને સામે ઊભું
શૂન્ય તને કેવી રીતે શૂન્ય કહું, વિરાટનું લઘુ રુપ લઈ તું અવતર્યું.

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Tags: | 2 Comments

વીણેલાં ફૂલ (13/8) – હરિશ્ચન્દ્ર

vinela_ful_13_08_1
vinela_ful_13_08_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 1 Comment

વીણેલાં ફૂલ (13/7) – હરિશ્ચન્દ્ર

vinela_ful_13_07_1
vinela_ful_13_07_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 1 Comment

દિવ્યવાણી (11) – સ્વામી વિવેકાનંદ

divyawani_11_1
divyawani_11_2

Categories: સ્વામી વિવેકાનંદ | Tags: , | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.