Monthly Archives: July 2009

વીણેલાં ફૂલ (13/22) – હરિશ્ચન્દ્ર

vinela_ful_13_22_1
vinela_ful_13_22_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 1 Comment

વીણેલાં ફૂલ (13/21) – હરિશ્ચન્દ્ર

vinela_ful_13_21_1
vinela_ful_13_21_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | Leave a comment

વીણેલાં ફૂલ (13/20) – હરિશ્ચન્દ્ર

vinela_ful_13_20_1
vinela_ful_13_20_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 2 Comments

વીણેલાં ફૂલ (13/19) – હરિશ્ચન્દ્ર

vinela_ful_13_19_1
vinela_ful_13_19_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 1 Comment

વીણેલાં ફૂલ (13/18) – હરિશ્ચન્દ્ર

vinela_ful_13_18_1
vinela_ful_13_18_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 3 Comments

સ્વામીજી સાથે વાર્તાલાપ તથા પ્રશ્નોત્તરી (8)

SV_Vartalap_8_1
SV_Vartalap_8_2
SV_Vartalap_8_3
SV_Vartalap_8_4

Categories: વાર્તાલાપ તથા પ્રશ્નોત્તરી, સ્વામી વિવેકાનંદ | Tags: , | Leave a comment

વીણેલાં ફૂલ (13/17) – હરિશ્ચન્દ્ર

vinela_ful_13_17_1
vinela_ful_13_17_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | Leave a comment

સ્વામીજી સાથે વાર્તાલાપ તથા પ્રશ્નોત્તરી (7)

SV_Vartalap_7_1
SV_Vartalap_7_2

Categories: વાર્તાલાપ તથા પ્રશ્નોત્તરી, સ્વામી વિવેકાનંદ | Tags: , | Leave a comment

મારા અંતરમાં ભાવ એવા જાગ્યા રે શામળા – રમેશ પટેલ (આકાશદીપ)

મારા અંતરમાં ભાવ એવા જાગ્યા રે શામળા
વ્યોમ વિરાટને હિંડોળે હિંચાવું
હીંચકે ઝૂલતા નીરખી મારા શામળા
વસંતને મોકલી ફૂલડે વધાવું

મારા અંતરમાં ભાવ એવા જાગ્યા રે શામળા
ઉંચા ડુંગરિયે દેવને બેસાડું
ડુંગરની ડગરો શણગારું મારા શામળા
આઠે પહોર તને સજાવું

મારા અંતરમાં ભાવ એવા જાગ્યા રે શામળા
તમને સુવર્ણ સિંહાસને પધરાવું
આનંદથી ચામર ઢોળું મારા શામળા
ધૂપ દીપ આરતીથી મંગલ વરતાવું

મારા અંતરમાં ભાવ એવા જાગ્યા રે શામળા
તમને ગુલાબોની સેજે સુંવાડું
મઘમઘતા અત્તર છંટાવું મારા શામળા
નારદજીને બોલાવી વીણા વગડાવું

મારા અંતરમાં ભાવ એવા જાગ્યા રે શામળા
જીવડો હરિ શરણમાં રમાડું
ભાવ ઝૂલે ભગવાનને હસાડું મારા શામળા
વ્રજનાં મધુરાં માખણ જમાડું

મારા અંતરમાં ભાવ એવા જાગ્યા રે શામળા
વ્યોમ વિરાટને હિંડોળે હિંચાવું
જીવડો હરિ શરણમાં રમાડું
જીવડો હરિ શરણમાં રમાડું

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Tags: | 3 Comments

વીણેલાં ફૂલ (13/16) – હરિશ્ચન્દ્ર

vinela_ful_13_16_1
vinela_ful_13_16_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | 1 Comment

Blog at WordPress.com.