વીણેલાં ફૂલ (15/29) – હરિશ્ચન્દ્ર

vinela_ful_15_29_1
vinela_ful_15_29_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 1 Comment

Post navigation

One thought on “વીણેલાં ફૂલ (15/29) – હરિશ્ચન્દ્ર

 1. shirish dave

  બહુ સુંદર અને ટચિન્ગ સ્ટોરી છે.
  હું જ્યારે ૧૯૫૩માં ચોથા ધોરણમાં હતો ત્યારે એક ફીલમ આવેલી. જેમાં એક ગીત હતું “કહાની સૂનો યે ત્રેપન (૧૯૫૩), ત્રેસઠ (૧૯૬૩) સાલકી..”
  ૧૯૫૩માં ભિખારીઓની લાંબી લાઈન હતી. અને તેથી ફીલમના શેઠને દાન કરવામાં કશી તકલિફ ન પડી.
  પછી એવું વીશફુલ થીંકીંગ કરવામાં આવ્યું કે એજ શેઠ દશ વર્ષ પછી, એટલે કે ૧૯૬૩માં દાન કરવા માટે મૂનીમને મોકલે છે કે જે આખા દેશમાં ફરી આવે છે પણ એક પણ ભિખારી મળતો નથી.
  પણ એવું લાગે છે કે જો સરકાર આવી જ રીતે ચૂંટાઈ આવતી રહેશે તો તે શેઠને ૨૦૫૩માં પણ ભિખારી શોધવામાં કશી તકલિફ પડશે નહીં.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: