વીણેલાં ફૂલ (15/19) – હરિશ્ચન્દ્ર

vinela_ful_15_19_1
vinela_ful_15_19_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 3 Comments

Post navigation

3 thoughts on “વીણેલાં ફૂલ (15/19) – હરિશ્ચન્દ્ર

 1. shirish dave

  excellent and touching story.

 2. mahavir mehta

  ma e ma bija vaga na va kahevay ……masotu e masotu n j kahevay….barobar atulbhai jani?

 3. મહાવીરભાઈ,

  મા તે મા – બીજા બધા વગડાના વા તે વાત મા માટે બીલકુલ સાચી છે. પણ શુ ઘણા સંતાનો મા સાથે મસોતાતૂલ્ય વ્યવહાર નથી કરતા? આસપાસ નજર કરશો તો આજુબાજુમાં જ ક્યાંક એવા સંતાનો મળી જાશે. આ લેખ એવા સંતાનોની સામે આંગળી ચીંધે છે નહીં કે માની મહાનતા સામે.

  અતુલ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: