Daily Archives: 25/03/2009

ધન્યાષ્ટકમ્‌ – (આદિ શંકરાચાર્ય)

તજ્જ્ઞાનં પ્રશમકરં યદિન્દ્રિયાણાં – તજ્જ્ઞેયં યદુપનિષત્સુ નિશ્ચિતાર્થમ્‌ |
તે ધન્યા ભુવિ પરમાર્થનિશ્ચિતેહા: – શેષાસ્તુ ભ્રમનિલયે પરિભ્રમન્ત: ||
( 1 )

આદૌ વિજિત્ય વિષયાન્મદમોહરાગ-દ્વેષાદિશત્રુગણમાહ્રતયોગરાજ્યા: |
જ્ઞાત્વા મતં સમનુભૂય પરાત્મવિદ્યા – કાન્તાસુખં વનગૃહે વિચરન્તિ ધન્યા: ||
( 2 )

ત્યત્વા ગૃહે રતિમધોગતિહેતુભૂતાં – આત્મેચ્છ્યોપનિષદર્થરસં પિવન્ત: |
વીતસ્પૃહા વિષયભોગપદે વિરક્તા – ધન્યાશ્ચરન્તિ વિજનેષુ વિરક્તસંગા: ||
( 3 )

ત્યક્ત્વા મમાહમિતિ બન્ધકરે પદે દ્વે – માનાવમાન સદૃશા: સમદર્શિનશ્ચ |
કર્તારમન્યમવગમ્ય તદર્પિતાનિ – કુર્વન્તિ કર્મપરિપાક ફલાનિ ધન્યા: ||
( 4 )

ત્યક્ત્વૈષણાત્રયમ્‌ અવેક્ષિતમોક્ષમાર્ગા – ભૈક્ષામૃતેન પરિકલ્પિતદેહયાત્રા: |
જ્યોતિ: પરાત્પરતરમ્‌ પરમાત્મસંજ્ઞં – ધન્યા: દ્વિજા રહસિ હ્રદ્યવલોકયન્તિ ||
( 5 )

નાસન્ન સન્ન સદસન્ન મહન્ન ચાણુ -ન સ્ત્રી પુમાન્ન ચ નપુંસકમેકબીજમ્ |
યૈર્બ્રહ્મ તત્સમનુપાસિતમેકચિતૈ – ર્ધન્યા વિરેજુરિતરે ભવપાશબદ્ધા: ||
( 6 )

અજ્ઞાનપંકપરિમગ્નમપેતસારં – દુ:ખાલયં મરણજન્મજરાવસક્તમ્ |
સંસારબન્ધનમનિત્યમવેક્ષ્ય ધન્યા – જ્ઞાનાસિના તદવશીર્ય વિનિશ્ચયન્તિ ||
( 7 )

શાન્તૈરનન્યમતિભિર્મધુરસ્વભાવૈ: – એકત્વનિશ્ચિત મનોભિરપેતમોહૈ: |
સાકં વનેષુ વિદિતાત્મપદસ્વરુપં – તદ્વસ્તુ સમ્યગનિશં વિમૃશન્તિ ધન્યા: ||
( 8 )

Categories: સ્તોત્ર | Tags: | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.