Spiritual Diary

January 7
The Guru

હે મારા ગુરુ! જો બધા જ દેવો ક્રોધાયમાન હોય છતાં પણ તમે મારાથી પ્રસન્ન હો તો તમારી કૃપાના દુર્ગમાં હું સલામત છું અને જો બધા જ દેવો તેઓના આશિર્વાદની પાળી વડે મને સલામતી બક્ષતા હોય અને છતાં પણ તમારી કૃપા ન મેળવું તો હું તમારી અવકૃપાના ખંડિયેરમાં આધ્યાત્મિક ઝંખનામાં તરછોડાયેલો અનાથ છું.

O my Guru! If all the gods are wroth, and yet thou art satisfied with me, I am safe in the fortress of thy pleasure. And if all the Gods protect me by the parapets of their blessings, and yet I receive not thy benediction, I am an orphan, left to pine spiritually in the ruins of thy displeasure.

Sri Sri Paramhansa Yogananda
“Whispers from Eternity”

Categories: Spiritual Diary | 1 Comment

Post navigation

One thought on “Spiritual Diary

  1. સુરેશ જાની

    હું ગુરુ ઉપર આટલો બધો આધાર રાખવાનું પસંદ કરતો નથી.
    માર્ગદર્શક તરીકે અવશ્ય. પણ શરણાગતી તો કેવળ પરમ તત્વની જ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: