અમુલખ અવસર મળ્યો મોંઘો – (90)

રાગઃ- વિધિના લખ્યા લેખ લલાટે

અમુલખ અવસર મળ્યો મોંઘો, જોજો ન જાય જાય જાય
જોતાં વારે નહીં મળે સોંઘો, જોજો ન જાય જાય જાય -ટેક

હીરલો દીધો પ્રભુએ પ્રેમે, તેને જુઠો ન કરશો વહેમે
જોજો હાથથી છુટી એતો, ન જાય જાય જાય –1

સંસાર ઝાંઝવાનું છે પાણી, તેમાં આશા ખોટી બંધાણી
તેમાં તારી બુઝે નહી તૃષ્ણા, આ જરાય જરાય જરાય –2

સમજી રહેશું આ સંસારે, સુખ તેમાં થાશે સો વહેવારે
અંતર આનંદ આનંદ આનંદ, બહુ થાય થાય થાય –3

ભજન કરજો એ એંધાણે, જોતા નહી મળે ખરે ટાણે
ભજનપ્રકાશ ભવસાગર સહેજે, તરાય તરાય તરાય –4

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ, ભજનામૃત વાણી | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: