Daily Archives: 24/12/2008

અધિકારભેદની ભાંજગડ નથી (43)

ગીતા પ્રવચનો (વિનોબા)
અધ્યાય નવમો – માનવસેવાની રાજવિદ્યા : સમર્પણયોગ
પ્રકરણ ૪૩ – અધિકારભેદની ભાંજગડ નથી

9. કૃષ્ણના આખા જીવનમાં બાળપણ બહુ મીઠું. બાળકૃષ્ણની ખાસ ઉપાસના છે. તે ગોવાળિયાઓ સાથે ગાયો ચારવા જાય, તેમની સાથે ખાયપીએ ને તેમની સાથે હસેરમે. ગોવાળિયા ઈંદ્રની પૂજા કરવા નીકળ્યા ત્યારે તેણે તેમને કહ્યું, ‘ એ ઈંદ્રને કોણે દીઠો છે ? તેના શા ઉપકાર છે ? આ ગોવર્ધન પર્વત તો સામો પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. તેના પર ગાયો ચરે છે. તેમાંથી નદીઓ વહે છે. એની પૂજા કરો. ’ આવું આવું તે શીખવે. જે ગોવાળિયા સાથે તે રમ્યો, જે ગોપીઓ સાથે તે બોલ્યો, જે ગાયવાછરડાંમાં તે રંગોયો, તે સૌને તેણે મોક્ષ મોકળો કરી આપ્યો. અનુભવથી કૃષ્ણ પરમાત્માએ આ સહેલો રસ્તો બતાવેલો છે. નાનપણમાં તેનો ગાય સાથે સંબંધ બંધાયો, મોટપણમાં ઘોડા સાથે. તેની મોરલીનો નાદ સાંભળતાંની સાથે ગાયો ગળગળી થઈ જતી અને કૃષ્ણનો હાથ પીઠ પર ફરતાંની સાથે ઘોડા હણહણી ઊઠતા. તે ગાયો ને તે ઘોડા કેવળ કૃષ્ણમય થઈ જતાં. पापयोनि ગણાતાં એ જાનવરોને પણ જાણે કે મોક્ષ મળી જતો. મોક્ષ પર એકલા માનવોનો હક નથી. પશુપક્ષીઓનો પણ છે એ વાત શ્રીકૃષ્ણે સ્પષ્ટ કરી છે. તેણે જીવનમાં એ વાતનો અનુભવ કર્યો હતો.

10. જે ભગવાનનો તે જ વ્યાસનો અનુભવ હતો. કૃષ્ણ અને વ્યાસ બંને એકરૂપ છે. બંનેના જીવનનો સાર એક જ છે. મોક્ષ વિદ્વતા પર, કર્મકલાપ એટલે કે કર્મના ફેલાવા પર આધાર રાખતો નથી. તેને માટે સાદીભોળી ભક્તિ પણ પૂરતી છે. ભોળી ભાવિક સ્ત્રીઓ ‘ હું ’ ‘ હું ’ કરતા જ્ઞાનીઓને પાછળ પાડી દઈ તેમની આગળ નીકળી ગઈ છે. મન પવિત્ર હોય અને શુદ્ધ ભાવ હોય તો મોક્ષ અઘરો નથી. મહાભારતમાં ‘ જનક-સુલભા-સંવાદ ’ નામે એક પ્રકરણ છે. જનક રાજા જ્ઞાનને સારૂ એક સ્ત્રી પાસે જાય છે એવો પ્રસંગ વ્યાસે ઊભો કર્યો છે. તમારે જોઈએ તો સ્ત્રીઓને વેદનો અધિકાર છે કે નથી એ મુદ્દાની ચર્ચા કર્યા કરો. પણ સુલભા ખુદ જનકને બ્રહ્મવિદ્યા આપે છે. તે એક સામાન્ય સ્ત્રી છે. અને જનક કેવડો મોટો સમ્રાટ ! કેટકેટલી વિદ્યાથી સંપન્ન ! પણ મહાજ્ઞાની જનક પાસે મોક્ષ નહોતો. તે માટે વ્યાસજીએ તેની પાસે સુલભાના ચરણ પકડાવ્યા છે. એવો જ પેલો તુલાધાર વૈશ્ય. પેલો જાજલિ બ્રાહ્મણ તેની પાસે જ્ઞાનને સારૂ જાય છે, તુલાધાર કહે છે, ‘ ત્રાજવાંની દાંડી સીધી રાખવામાં મારૂં બધું જ્ઞાન છે. ’ તેવી જ પેલી વ્યાધની કથા લો. વ્યાધ મૂળમાં કસાઈ, પશુઓને મારી સમાજની સેવા કરતો હતો. એક અહંકારી તપસ્વી બ્રાહ્મણને તેના ગુરૂએ વ્યાધની પાસે જવાને કહ્યું. બ્રાહ્મણને નવાઈ લાગી. કસાઈ તે કેવુંક જ્ઞાન આપવાનો હતો ? બ્રાહ્મણ વ્યાધ પાસે પહોંચ્યો. વ્યાધ શું કરતો હતો ? તે માંસ કાપતો હતો, તેને ધોતો હતો, સાફ કરી વેચવાને ગોઠવતો હતો. તેણે બ્રાહ્મણને કહ્યું, ‘ મારું આ કર્મ જેટલું થઈ શકે તેટલું હું ધર્મમય કરૂં છું. જેટલો રેડાય તેટલો આત્મા આ કર્મમાં રેડી હું આ કર્મ કરૂં છું અને માબાપની સેવા કરૂં છું ’ આવા આ વ્યાધને રૂપે વ્યાસજીએ આદર્શમૂર્તિ ઊભી કરી છે.

11. મહાભારતમાં આ જે સ્ત્રીઓ, વૈશ્યો, શૂદ્રો એ બધાંની કથાઓ આવે છે તે સર્વ કોઈને માટે મોક્ષ ખુલ્લો છે એ બીના સાફ દેખાય તેટલા સારૂ છે. તે વાર્તાઓમાંનું તત્વ આ નવમા અધ્યાયમાં કહેલું છે. તે વાર્તાઓ પર આ અધ્યાયમાં મહોર મરાઈ. રામના ગુલામ થઈને રહેવામાં જે મીઠાશ છે તે જ પેલા વ્યાધના જીવનમાં છે. તુકારામ મહારાજ અહિંસક હતા, પણ સજન કસાઈએ કસાઈનો ધંધો કરતાં કરતાં મોક્ષ મેળવ્યો તેનું ખૂબ હોંશથી તેમણે વર્ણન કર્યું છે. બીજે એક ઠેકાણે તુકારામે પૂછ્યું છે, ‘ પશુઓને મારનારાઓની હે ઈશ્વર, શી ગતિ થશે ? ’ પણ ‘ सजन कसाया विकुं लागे मांस. ’ – સજન કસાઈને માંસ વેચવા લાગતો એ ચરણ લખીને ભગવાન સજન કસાઈને મદદ કરે છે એવું એમણે વર્ણન કર્યું છે. નરસિંહ મહેતાની હુંડી સ્વીકરાનારો, નાથને ત્યાં પાણીની કાવડ ભરી આણનારો, દામાજીને ખાતર ઢેડ બનવાવાળો, મહારાષ્ટ્રને પ્રિય જનાબાઈને દળવાખાંડવામાં હાથ દેનારો, એવો એ ભગવાન સજન કસાઈને પણ તેટલા જ પ્રેમથી મદદ કરતો એમ તુકારામ કહે છે. ટૂંકમાં, બધાંને કૃત્યોનો સંબંધ પરમેશ્વરની સાથે જોડવો. કર્મ શુદ્ધ ભાવનાથી કરેલું અને સેવાનું હોય તો તે યજ્ઞરૂપ જ છે.

Categories: ગીતા પ્રવચનો | Tags: | Leave a comment

પ્રભુ તું સાંભળ મારો સાદ (83)

રાગઃ- કર મન ભજનનો વેપાર

પ્રભુ તું સાંભળ મારો સાદ, કેમ દેતો નથી તું દાદ
પ્રભુ સાંભળ મારો સાદ –ટેક

નારાયણનું નામ લેતો, પ્રીતે કરી પ્રહલાદ
થંભમાંથી પ્રગટ્યા પ્રભુ, ગુરૂરૂ કરી અવાજ –1

સાવકી માંનું મેણું સુણીને, ધ્રુવનું દીલ દુભાત
આરાધે પ્રભુ આવ્યા તમે, દર્શન દીધા સાક્ષાત –2

સતને કાજે હરિશ્ચંદ્ર રાજાએ, છોડ્યાં રાજપાટ
તારા પર સમશેર તાણી હરિશ્ચંદ્રે, હરિએ ઝાલ્યા હાથ –3

મીરાં નિત મનાવતી, નારાયણ નિજ નાથ
ઝેરને તમે જીરવ્યું તેનો, થવા ન દીધો ઘાત –4

દીનબંધુ દેવ દયાળુ, અનાથના છો નાથ
ભજનપ્રકાશ ભીતર માને, એક તારો સાચો સંગાથ –5

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Leave a comment

Conversations and Dialogues with Swami vivekananda (XII)

XII
(Translated from Bengali)
(From the Diary of a Disciple)

(The disciple is Sharatchandra Chakravarty, who published his records in a Bengali book, Swami-Shishya-Samvâda, in two parts. The present series of “Conversations and Dialogues” is a revised translation from this book. Five dialogues of this series have already appeared in the Complete Works, Vol. V.)

[Place: Balaram Babu’s residence, Calcutta. Year: 1898.]

Swamiji had been staying during the last two days at Balaram Babu’s residence at Baghbazar. He was taking a short stroll on the roof of the house, and the disciple with four or five others was in attendance. While walking to and fro, Swamiji took up the story of Guru Govind Singh and with his great eloquence touched upon the various points in his life — how the revival of the Sikh sect was brought about by his great renunciation, austerities, fortitude, and life-consecrating labours — how by his initiation he re-Hinduised Mohammedan converts and took them back into the Sikh community — and how on the banks of the Narmada he brought his wonderful life to a close. Speaking of the great power that used to be infused in those days into the initiates of Guru Govind, Swamiji recited a popular Dohâ (couplet) of the Sikhs:

The meaning is: “When Guru Govind gives the Name, i.e. the initiation, a single man becomes strong enough to triumph over a lakh and a quarter of his foes.” Each disciple, deriving from his inspiration a real spiritual devotion, had his soul filled with such wonderful heroism! While holding forth thus on the glories of religion, Swamiji’s eyes dilating with enthusiasm seemed to be emitting fire, and his hearers, dumb-stricken and looking at his face, kept watching the wonderful sight.

After a while the disciple said: “Sir, it was very remarkable that Guru Govind could unite both Hindus and Mussulmans within the fold of his religion and lead them both towards the same end. In Indian history, no other example of this can be found.”

Swamiji: Men can never be united unless there is a bond of common interest. You can never unite people merely by getting up meetings, societies, and lectures if their interests be not one and the same. Guru Govind made it understood everywhere that the men of his age, be they Hindus or Mussulmans, were living under a regime of profound injustice and oppression. He did not create any common interest, he only pointed it out to the masses. And so both Hindus and Mussulmans followed him. He was a great worshipper of Shakti. Yet, in Indian history, such an example is indeed very rare.

Finding then that it was getting late into the night, Swamiji came down with others into the parlour on the first floor, where the following conversation on the subject of miracles took place.

Swamiji said, “It is possible to acquire miraculous powers by some little degree of mental concentration”, and turning to the disciple he asked, “Well, should you like to learn thought-reading? I can teach that to you in four or five days.”

Disciple: Of what avail will it be to me, sir?

Swamiji: Why, you will be able to know others’ minds.

Disciple: Will that help my attainment of the knowledge of Brahman?

Swamiji: Not a bit.

Disciple: Then I have no need to learn that science. But, sir, I would very much like to hear about what you have yourself seen of the manifestation of such psychic powers.

Swamiji: Once when travelling in the Himalayas I had to take up my abode for a night in a village of the hill-people. Hearing the beating of drums in the village some time after nightfall, I came to know upon inquiring of my host that one of the villagers had been possessed by a Devatâ or good spirit. To meet his importunate wishes and to satisfy my own curiosity, we went out to see what the matter really was. Reaching the spot, I found a great concourse of people. A tall man with long, bushy hair was pointed out to me, and I was told that person had got the Devata on him. I noticed an axe being heated in fire close by the man; and after a while, I found the red-hot thing being seized and applied to parts of his body and also to his hair! But wonder of wonders, no part of his body or hair thus branded with the red-hot axe was found to be burnt, and there was no expression of any pain in his face! I stood mute with surprise. The headman of the village, meanwhile, came up to me and said, “Mahârâj, please exorcise this man out of your mercy.” I felt myself in a nice fix, but moved to do something, I had to go near the possessed man. Once there, I felt a strong impulse to examine the axe rather closely, but the instant I touched it, I burnt my fingers, although the thing had been cooled down to blackness. The smarting made me restless and all my theories about the axe phenomenon were spirited away from my mind! However, smarting with the burn, I placed my hand on the head of the man and repeated for a short while the Japa. It was a matter of surprise to find that the man came round in ten or twelve minutes. Then oh, the gushing reverence the villagers showed to me! I was taken to be some wonderful man! But, all the same, I couldn’t make any head or tail of the whole business. So without a word one way or the other, I returned with my host to his hut. It was about midnight, and I went to bed. But what with the smarting burn in the hand and the impenetrable puzzle of the whole affair, I couldn’t have any sleep that night. Thinking of the burning axe failing to harm living human flesh, it occurred again and again to my mind, “There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy.”

Disciple: But, could you later on ever explain the mystery, sir?

Swamiji: No. The event came back to me in passing just now, and so I related it to you.

He then resumed: But Shri Ramakrishna used to disparage these supernatural powers; his teaching was that one cannot attain to the supreme truth if the mind is diverted to the manifestation of these powers. The layman mind, however, is so weak that, not to speak of householders, even ninety per cent of the Sâdhus happen to be votaries of these powers. In the West, men are lost in wonderment if they come across such miracles. It is only because Shri Ramakrishna has mercifully made us understand the evil of these powers as being hindrances to real spirituality that we are able to take them at their proper value. Haven’t you noticed how for that reason the children of Shri Ramakrishna pay no heed to them?

Swami Yogananda said to Swamiji at this moment, “Well, why don’t you narrate to our Bângâl (Lit. A man from East Bengal, i.e. the disciple.) that incident of yours in Madras when you met the famous ghost-tamer?”

At the earnest entreaty of the disciple Swamiji was persuaded to give the following account of his experience:

Once while I was putting up at Manmatha Babu’s (Babu Manmatha Nath Bhattacharya, M.A., late Accountant General, Madras.) place, I dreamt one night that my mother had died. My mind became much distracted. Not to speak of corresponding with anybody at home, I used to send no letters in those days even to our Math. The dream being disclosed to Manmatha, he sent a wire to Calcutta to ascertain facts about the matter. For the dream had made my mind uneasy on the one hand, and on the other, our Madras friends, with all arrangements ready, were insisting on my departing for America immediately, and I felt rather unwilling to leave before getting any news of my mother. So Manmatha who discerned this state of my mind suggested our repairing to a man living some way off from town, who having acquired mystic powers over spirits could tell fortunes and read the past and the future of a man’s life. So at Manmatha’s request and to get rid of my mental suspense, I agreed to go to this man. Covering the distance partly by railway and partly on foot, we four of us — Manmatha, Alasinga, myself, and another — managed to reach the place, and what met our eyes there was a man with a ghoulish, haggard, soot-black appearance, sitting close to a cremation ground. His attendants used some jargon of South Indian dialect to explain to us that this was the man with perfect power over the ghosts. At first the man took absolutely no notice of us; and then, when we were about to retire from the place, he made a request for us to wait. Our Alasinga was acting as the interpreter, and he explained the requests to us. Next, the man commenced drawing some figures with a pencil, and presently I found him getting perfectly still in mental concentration. Then he began to give out my name, my genealogy, the history of my long line of forefathers and said that Shri Ramakrishna was keeping close to me all through my wanderings, intimating also to me good news about my mother. He also foretold that I would have to go very soon to far-off lands for preaching religion. Getting good news thus about my mother, we all travelled back to town, and after arrival received by wire from Calcutta the assurance of mother’s doing well.

Turning to Swami Yogananda, Swamiji remarked, “Everything that the man had foretold came to be fulfilled to the letter, call it some fortuitous concurrence or anything you will.”

Swami Yogananda said in reply, “It was because you would not believe all this before that this experience was necessary for you.”

Swamiji: Well, I am not a fool to believe anything and everything without direct proof. And coming into this realm of Mahâmâya, oh, the many magic mysteries I have come across alongside this bigger magic conjuration of a universe! Maya, it is all Maya! Goodness! What rubbish we have been talking so long this day! By thinking constantly of ghosts, men become ghosts themselves, while whoever repeats day and night, knowingly or unknowingly, “I am the eternal, pure, free, self-illumined Atman”, verily becomes the knower of Brahman.

Saying this, Swamiji affectionately turned to the disciple and said, “Don’t allow all that worthless nonsense to occupy your mind. Always discriminate between the real and the unreal, and devote yourself heart and soul to the attempt to realise the Atman. There is nothing higher than this knowledge of the Atman; all else is Maya, mere jugglery. The Atman is the one unchangeable Truth. This I have come to understand, and that is why I try to bring it home to you all. ” — “One Brahman there is without a second”, “There is nothing manifold in existence” (Brihadâranyaka, IV. iv. 19)

All this conversation continued up to eleven o’clock at highs. After that, his meal being finished, Swamiji retired for rest. The disciple bowed down at his feet to bid him good-bye. Swamiji asked, “Are you not coming tomorrow?”

Disciple: Yes, sir, I am coming, to be sure. The mind longs so much to meet you at least once before the day is out.

Swamiji: So good night now, it is getting very late.

Categories: Conversations and Dialogues, Swami Vivekananda | Tags: , | 1 Comment

Create a free website or blog at WordPress.com.