રામને સમર તો તને ખોટ શાની (82)

રાગઃ- માલકૌંસ

રામને સમર તો તને ખોટ શાની
કાંઇ ન બેસે દામ તારે, કરવાનું છે એક જ કામ –ટેક

સસ્તું છે શ્યામ સ્મરણ, ન બેસે નાણું લેતા નામ
આળસુ થઇને પડ્યો અભાગી, એ કાયરપણાનું કામ –1

રામનામનો મહિમા મોટો, તરવાનું એ કામ
ભક્તજનને ભીતર વહાલું, નારાયણનું નામ –2

શાને માટે સૂતો સંસારી, ઉંઘમાં કરતો આરામ
કાલ આવી ઝાલી જાશે, ત્યાં જમ પાસે નહીં જમાન –3

નવમાસ ભારે મારી જનુની, હેરાન કરી હેવાન
જનનીનું તે દૂધ લજાવ્યું, ન લીધું નારાયણનું નામ –4

સત્‌ગુરુ સાહેબ સ્મરણ કરી લે, ભક્ત વત્સલ ભગવાન
ભજનપ્રકાશ ભવસાગર તારે, આપે અમર ધામ –5

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: