Daily Archives: 16/12/2008

નિષ્કામ ભક્તિના પ્રકાર અને પૂર્ણતા – (35)

ગીતા પ્રવચનો (વિનોબા)
અધ્યાય સાતમો : પ્રપત્તિ અથવા ઈશ્વરશરણતા
પ્રકરણ ૩૫ – નિષ્કામ ભક્તિના પ્રકાર અને પૂર્ણતા

13. સકામ ભક્ત એ એક પ્રકાર થયો. હવે નિષ્કામ ભક્તિ કરનારાને જોઈએ. એમાં વળી એકાંગી ને પૂર્ણ એવા બે પ્રકાર છે. અને એકાંગીમાં પાછી ત્રણ જાત છે. પહેલી જાત આર્ત ભક્તોની. આર્ત એટલે ભીનાશ જોનારો, ઈશ્વરને માટે રડનારો, વિહવળ થનારો, જેવા કે નામદેવ. એ ઈશ્વરનો પ્રેમ ક્યારે મળે, તેને ગળે વળગીને ક્યારે ભેટું, તેના પગમાં ક્યારે જડાઈ જાઉં, એવી તાલાવેલીવાળો છે. હરેક કાર્યમાં આ ભક્ત લાગણી છે કે નહીં, પ્રેમ છે કે નહીં એવી ભાવનાથી જોશે.

14. બીજી જાત છે જિજ્ઞાસુની. આ જાતના નમૂના હાલમાં આપણા મુલકમાં ઝાઝા જોવાના મળતા નથી. એમાંના કોઈ ગૌરીશંકર ફરી ફરીને ચડશે ને તેમાં ખપી જશે. બીજા વળી ઉત્તર ધ્રુવની શોધને માટે નીકળશે અને પછી પોતાની શોધનું બ્યાન કાગળ પર નોંધી તે કાગળ શીશીમાં ઘાલી તેને પાણીમાં તરતી છોડી મરી જશે. કોઈ વળી જ્વાળામુખીની અંદર ઊતરશે. હિંદુસ્તાનમાં લોકોને મરણ એટલે જાણે મોટો હાઉ એવું થઈ ગયું છે. પોતાના કુટુંબનું ભરણપોષણ કરવું એ વગર બીજો કોઈ પુરૂષાર્થ જાણે એ લોકોને માટે રહ્યો નથી ! જિજ્ઞાસુ ભક્તની પાસે અદમ્ય જિજ્ઞાસા હોય છે. તે હરેક વસ્તુના ગુણધર્મની ખોજમાં રહે છે. માણસ નદીમુખેથી સાગરને મળે છે તેમ આ જિજ્ઞાસુ પણ છેવટે પરમેશ્વરને મળશે.

15. ત્રીજી જાત રહી અર્થાર્થીની. અર્થાર્થી એટલે હરેકહરેક વાતમાં અર્થ જોનારો. અર્થ એટલે પૈસો નહીં. અર્થ એટલે હિત, કલ્યાણ. દરેક બાબતની પરીક્ષા કરતી વખતે ‘ આનાથી સમાજનું કલ્યાણ શું થશે ? ’ એ કસોટી તે રાખશે. મારૂં લખાણ, મારૂં ભાષણ, મારૂં બધુંયે કર્મ જગતના માંગલ્ય અર્થે છે કે નથી એ વાત તે જોશે. નિરૂપયોગી, અહિતકર ક્રિયા તેને પસંદ નથી. જગતના હીતની ફિકર રાખનારો આ કેવો મોટો મહાત્મા છે ! જગતનું કલ્યાણ એ જ તેનો આનંદ છે. બધી ક્રિયાઓ તરફ પ્રેમની દ્રષ્ટિથી જોનારો તે આર્ત, જ્ઞાનની દ્રષ્ટિથી જોનારો તે જિજ્ઞાસુ અને સર્વના કલ્યાણની દ્રષ્ટિથી જોનારો તે અર્થાર્થી છે.

16. આ ત્રણે જાતના ભક્તો નિષ્કામ ખરા પણ એકાંગી છે. એક કર્મ મારફતે, બીજો હ્રદય મારફતે ને ત્રીજો બુદ્ધિ મારફતે ઈશ્વરની પાસે પહોંચે છે. હવે રહ્યો તે પ્રકાર પૂર્ણ ભક્તનો. એને જ જ્ઞાની ભક્ત કહી શકાય. એ ભક્તને જે દેખાશે તે બધુંયે ઈશ્વરનું સ્વરૂપ હશે. કુરૂપ-સુરૂપ, રાવ-રંક, સ્ત્રી-પુરૂષ, પશુ-પક્ષી બધાંમાં તેને પરમાત્માનું પાવન દર્શન થાય છે.

‘ नर नारी बाळें अवधा नारायण । ऐसें माझें मन करीं देवा । ’

નર, નારી, બાળ બધાંયે નારાયણ છે એવું હે પ્રભુ ! મારૂં મન બનાવી દે. આવી તુકારામ મહારાજની પ્રાર્થના છે. નાગની પૂજા, હાથીના મોઢાવાળા દેવની પૂજા, ઝાડની પૂજા એવા એવા પાગલપણાના જે નમૂના હિંદુધર્મમાં છે તેના કરતાંયે આ જ્ઞાની ભક્તમાં પાગલપણાની કમાલ થયેલી જોવાની મળે છે. તેને ગમે તે મળો, કીડીમકોડીથી માંડીને તે ચંદ્રસૂર્ય સુધી, સર્વત્ર તેને એક જ પરમાત્મા દેખાય છે ને તેનું દિલ આનંદથી ઊભરાય છે. –

‘ मग तया सुखा अंत नाहीं पार । आनंदें सागर हेलावती ।। ’

પછી તેને પાર વગરનું સુખ મળે છે, આનંદથી તેના હ્રદયનો સાગર હિલોળે ચડે છે. આવું આ જે દિવ્ય અને ભવ્ય દર્શન છે તેને જોઈએ તો ભ્રમ કહો, પણ એ ભ્રમ સુખનો રાશિ છે, આનંદનો અપાર સંઘરો છે. ગંભીર સાગરમાં એને ઈશ્વરનો વિલાસ દેખાય છે. ગાયમાં તેને ઈશ્વરની વત્સલતાનો અનુભવ થાય છે, પૃથ્વીમાં તેને તેની ક્ષમતાનું દર્શન થાય છે, નિરભ્ર આકાશમાં તે તેની નિર્મળતા જુએ છે, રવિચંદ્રતારામાં તેને તેનું તેજ ને ભવ્યતા દેખાય છે, ફૂલોમાં તે તેની કોમળતાનો અનુભવ કરે છે, અને દુર્જનમાં તે પોતાની કસોટી કરનારા ઈશ્વરનું દર્શન કરે છે. આમ એક પરમાત્મા સર્વત્ર રમી રહ્યો છે એમ જોવાનો જ્ઞાની ભક્તનો અભ્યાસ કાયમ ચાલુ રહે છે. એવો અભ્યાસ કરતો કરતો એક દિવસ તે ઈશ્વરમાં મળી જાય છે.

Categories: ગીતા પ્રવચનો | Tags: | Leave a comment

કારાગૃહમેં કંસ રિપુકો જન્મ હુવો મધરાત – 75

રાગઃ- ભૈરવી

કારાગૃહમેં કંસ રિપુકો જન્મ હુવો મધરાત –ટેક

પ્રકટ ભયો પ્રકાશ ભૂવનમેં, દિવ્ય તેજ અમાપ
ચતુર્ભુજ રૂપ દિખલાયો પ્રભુને, દેવકી દીલ ગભરાત –1

કર જોડ રહે દોનો દંપત, નિરખત શ્યામ લગાત
મંગલ મૂર્તિ નયન નીરખતાં, નિરખત નૈન ન અઘાત –2

સુનો સ્વામી બાત હમારી, અચરજ એહી થાત
ચૌદ બ્રહ્માંડ વસે અપના ઉદર, મમ ઉદર ક્યોં માત –3

કહત પ્રભુ મુજ પઠાયે ગોકુલ, યહાં કંસકા ઉત્પાત
મુજ માયાકા જશોદા ઉદર, જન્મ હુવા યહ રાત –4

સાલ એકાદશ લીલા કરકે, આય કરું કંસ ઘાત
ઇતના બોલત મૌન ધરાયો, શિશુરૂપ ધરાત –5

ગોકુલવાસી ભાગ્યોદયકો, વસુદેવ લેજાત
ભજનપ્રકાશ જબ શીશ પધરાયો, બંધન સબ ટૂટ જાત –6

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Leave a comment

Conversations and Dialogues with Swami Vivekananda (IV)

IV
(Translated from Bengali)
(From the Diary of a Disciple)

(The disciple is Sharatchandra Chakravarty, who published his records in a Bengali book, Swami-Shishya-Samvâda, in two parts. The present series of “Conversations and Dialogues” is a revised translation from this book. Five dialogues of this series have already appeared in the Complete Works, Vol. V.)

[Place: The Kali-temple at Dakshineswar and the Alambazar Math. Year: 1897, March.]

When Swamiji returned from England for the first time, the Ramakrishna Math was located at Alambazar. The birthday anniversary of Bhagavan Shri Ramakrishna was being celebrated this year at the Kali-temple of Rani Râsmani at Dakshineswar. Swamiji with some of his brother-disciples reached there from the Alambazar Math at about 9 or 10 a.m. He was barefooted, with a yellow turban on his head. Crowds of people were waiting to see and hear him. In the temple of Mother Kali, Swamiji prostrated himself before the Mother of the Universe, and thousands of heads, following him, bent low. Then after prostrating himself before Râdhâkântaji he came into the room which Shri Ramakrishna used to occupy. There was not the least breathing space in the room.
Two European ladies who accompanied Swamiji to India attended the festival. Swamiji took them along with himself to show them the holy Panchavati and the Vilva tree.* Though the disciple was not yet quite familiar with Swamiji, he followed him, and presented him with the copy of a Sanskrit Ode about the Utsava (celebration) composed by himself. Swamiji read it while walking towards the Panchavati. And on the way he once looked aside towards the disciple and said, “Yes, it’s done well. Attempt others like it.”

The householder devotees of Shri Ramakrishna happened to be assembled on one side of the Panchavati, among whom was Babu Girish Chandra Ghosh. Swamiji, accompanied by a throng, came to Girish Babu and saluted him, saying, “Hello! here is Mr. Ghosh.” Girish Babu returned his salutation with folded hands. Reminding Girish Babu of the old days, Swamiji said, “Think of it, Mr. Ghosh — from those days to these, what a transition! ” Girish Babu endorsed Swamiji’s sentiment and said, “Yes, that is true; but yet the mind longs to see more of it.” After a short conversation, Swamiji proceeded towards the Vilva tree situated on the north-east of the Panchavati.

Now a huge crowd stood in keen expectancy to hear a lecture from Swamiji. But though he tried his utmost, Swamiji could not speak louder than the noise and clamour of the people. Hence he had to give up attempting a lecture and left with the two European ladies to show them sites connected with Shri Ramakrishna’s spiritual practices and introduce them to particular devotees and followers of the Master.

After 3 p.m. Swamiji said to the disciple, “Fetch me a cab, please; I must go to the Math now.” The disciple brought one accordingly. Swamiji himself sat on one side and asked Swami Niranjanananda and the disciple to sit on the other and they drove towards the Alambazar Math. On the way, Swamiji said to the disciple, “It won’t do to live on abstract ideas merely. These festivals and the like are also necessary; for then only, these ideas will spread gradually among the masses. You see, the Hindus have got their festivals throughout the year, and the secret of it is to infuse the great ideals of religion gradually into the minds of the people. It has also its drawback, though. For people in general miss their inner significance and become so much engrossed in externals that no sooner are these festivities over than they become their old selves again. Hence it is true that all these form the outer covering of religion, which in a way hide real spirituality and self-knowledge.

“But there are those who cannot at all understand in the abstract what ‘religion’ is or what the ‘Self’ is, and they try to realise spirituality gradually through these festivals and ceremonies. Just take this festival celebrated today; those that attended it will at least once think of Shri Ramakrishna. The thought will occur to their mind as to who he was, in whose name such a great crowd assembled and why so many people came at all in his name. And those who will not feel that much even, will come once in a year to see all the devotional dancing and singing, or at least to partake of the sacred food-offerings, and will also have a look at the devotees of Shri Ramakrishna. This will rather benefit them than do any harm.”

Disciple: But, sir, suppose somebody thinks these festivals and ceremonies to be the only thing essential, can he possibly advance any further? They will gradually come down to the level of commonplace observances, like the worship in our country of (the goddesses) Shashthi, Mangala-chandi, and the like. People are found to observe these rites till death; but where do we find even one among them rising through such observances to the knowledge of Brahman?

Swamiji: Why? In India so many spiritual heroes were born, and did they not make them the means of scaling the heights of greatness? When by persevering in practice through these props they gained a vision of the Self, they ceased to be keen on them. Yet, for the preservation of social balance even great men of the type of Incarnations follow these observances.

Disciple: Yes, they may observe these for appearance only. But when to a knower of the Self even this world itself becomes unreal like magic, is it possible for him to recognise these external observances as true?

Swamiji: Why not? Is not our idea of truth also a relative one, varying in relation to time, place, and person? Hence all observances have their utility, relatively to the varying qualifications in men. It is just as Shri Ramakrishna used to say, that the mother cooks Polâo and Kâlia (rich dishes) for one son, and sago for another.

Now the disciple understood at last and kept quiet. Meanwhile the carriage arrived at the Alambazar Math. The disciple followed Swamiji into the Math where Swamiji, being thirsty, drank some water. Then putting off his coat, he rested recumbent on the blanket spread on the floor. Swami Niranjanananda, seated by his side, said, “We never had such a great crowd in any year’s Utsava before! As if the whole of Calcutta flocked there!”

Swamiji: It was quite natural; stranger things will happen hereafter.

Disciple: Sir, in every religious sect are found to exist external festivals of some kind or other. But there is no amity between one sect and another in this matter. Even in the case of such a liberal religion as that of Mohammed, I have found in Dacca that the Shiâs and Sunnis go to loggerheads with each other.

Swamiji: That is incidental more or less wherever you have sects. But do you know what the ruling sentiment amongst us is? — non-sectarianism. Our Lord was born to point that out. He would accept all forms, but would say withal that, looked at from the standpoint of the knowledge of Brahman, they were only like illusory Mâyâ.

Disciple: Sir, I can’t understand your point. Sometimes it seems to me that, by thus celebrating these festivals, you are also inaugurating another sect round the name of Shri Ramakrishna. I have heard it from the lips of Nâg Mahâshaya that Shri Ramakrishna did not belong to any sect. He used to pay great respect to all creeds such as the Shâktas, the Vaishnavas, the Brahmos, the Mohammedans, and the Christians.

Swamiji: How do you know that we do not also hold in great esteem all the religious creeds?

So saying, Swamiji called out in evident amusement to Swami Niranjanananda: “Just think what this Bângâl* is saying!”

Disciple: Kindly make me understand, sir, what you mean.

Swamiji: Well, you have, to be sure, read my lectures. But where have I built on Shri Ramakrishna’s name? It is only the pure Upanishadic religion that I have gone about preaching in the world.

Disciple: That’s true, indeed. But what I find by being familiar with you is that you have surrendered yourself, body and soul, to Ramakrishna. If you have understood Shri Ramakrishna to be the Lord Himself, why not give it out to the people at large?

Swamiji: Well, I do preach what I have understood. And if you have found the Advaitic principles of Vedanta to be the truest religion, then why don’t you go out and preach it to all men?

Disciple: But I must realise, before I can preach it to others. I have only studied Advaitism in books.

Swamiji: Good; realise first and then preach. Now, therefore, you have no right to say anything of the beliefs each man tries to live by. For you also proceed now by merely putting your faith on some such beliefs.

Disciple: True, I am also living now by believing in something; but I have the Shâstras for my authority. I do not accept any faith opposed to the Shastras.

Swamiji: What do you mean by the Shastras? If the Upanishads are authority, why not the Bible or the Zend-Avesta equally so?

Disciple: Granted these scriptures are also good authority, they are not, however, as old as the Vedas. And nowhere, moreover, is the theory of the Âtman better established than in the Vedas.

Swamiji: Supposing I admit that contention of yours, what right have you to maintain that truth can be found nowhere except in the Vedas?

Disciple: Yes, truth may also exist in all the scriptures other than the Vedas, and I don’t say anything to the contrary. But as for me, I choose to abide by the teachings of the Upanishads, for I have very great faith in them.

Swamiji: Quite welcome to do that, but if somebody else has “very great” faith in any other set of doctrines, surely you should allow him to abide by that. You will discover that in the long run both he and yourself will arrive at the same goal. For haven’t you read in the Mahimnah-stotram, ” — Thou art as the ocean to the rivers falling into it”?

Categories: Conversations and Dialogues, Swami Vivekananda | Tags: , | Leave a comment

Blog at WordPress.com.