Daily Archives: 14/12/2008

ભક્તિ વડે થતો વિશુદ્ધ આનંદનો લાભ – (33)

ગીતા પ્રવચનો (વિનોબા)
અધ્યાય સાતમો : પ્રપત્તિ અથવા ઈશ્વરશરણતા
પ્રકરણ ૩૩ – ભક્તિ વડે થતો વિશુદ્ધ આનંદનો લાભ

5. આવી ભક્તિ હશે તો તે મહાન ચિત્રકારની કળા જોવાની મળશે. તેના હાથમાં રહેલી તે પીંછી જોવાની મળશે. તે ઉગમનો ઝરો અને ત્યાંની અપૂર્વ મીઠાશ એક વાર ચાખ્યા પછી બાકીના બધા રસો તુચ્છ ને નિરસ લાગશે. અસલ કેળું જેણે ખાધું છે તે લાકડાનું રંગીન કેળું ક્ષણભર હાથમાં લેશે, મજાનું છે એમ કહેશે અને બાજુએ મૂકી દેશે. ખરૂં કેળું ચાખેલું હોવાથી લાકડાના નકલી કેળા માટે તેને ઝાઝો ઉત્સાહ રહેતો નથી. તે જ પ્રમાણે મૂળના ઝરાની મીઠાશ જેણે એક વાર ચાખી છે તે બહારના મીઠાઈમેવા પર વારી નહીં જાય.

6. એક તત્વજ્ઞાનીને એક વખત લોકોએ જઈને કહ્યું, “ ચાલો મહારાજ, શહેરમાં આજે મોટી રોશની છે. ” તે તત્વજ્ઞાનીએ કહ્યું, “ રોશની એટલે શું ? એક દીવો, તેની પછી બીજો, તેની પછી ત્રીજો, એ પ્રમાણે લાખ, દશ લાખ, કરોડ, જોઈએ તેટલા દીવા છે એમ માનો. મેં તમારી રોશની જોઈ લીધી. ” ગણિતની શ્રેણીમાં ૧+૨+૩ એમ અનંત સુધી સરવાળો મુકાય છે. બે સંખ્યા વચ્ચે રાખવાનું અંતર જાણ્યું ને સમજાયું પછી બધી સંખ્યા માંડી જવાની જરૂર રહેતી નથી. તેવી જ રીતે પેલા દીવા એક પછી એક મૂકી દીધા. પછી એમાં એટલું બધું તલ્લીન થઈ જવા જેવું છે શું ? પણ માણસને એવી જાતના આનંદ લેવાનું ગમે છે. તે લીંબુ લાવશે, ખાંડ લાવશે, બંનેને પાણીમાં ભેળવશે ને પછી લહેજતથી કહેશે, ‘ શું મજાનું શરબત છે ! ’ જીભને ચાખ ચાખ કર્યા વગર બીજો ધંધો નથી. આને તેમાં ભેળવો, તેને આમાં ભેળવો, આવી બધી સેળભેળ ખાવામાં જ બદું સુખ. નાનપણમાં એક વાર હું સિનેમા જોવા ગયો હતો. જતી વખતે સાથે ગૂણપાટ લેતો ગયો હતો. મારો આશય એ કે ઊંઘ આવે તો તેના પર સૂઈ જવું. પડદા પર આંખને આંજી નાખનારી આગ હું જોવા લાગ્યો. બેચાર મિનિટ સુધી તે ઝગઝગતી આગનાં ચિત્રો જોઈ મારી આંખો થાકી ગઈ. હું ગૂણપાટ પાથરીને સૂઈ ગયો ને મેં કહ્યું કે પૂરૂં થાય એટલે ઉઠાડજો. રાતને પહોરે ખુલ્લી હવામાં આકાશમાંના ચંદ્ર ને તારા વગેરે જોવાનું છોડીને, શાંત સૃષ્ટિમાંનો પવિત્ર આનંદ છોડીને એ બંધિયાર થિયેટરમાં આગનાં ઢીંગલાં નાચતાં જોઈને લોકો તાળીઓ પાડે છે. મને પોતાને એ કંઈ સમજાતું નથી.

7. માણસ આટલો નિરાનંદ કેમ ? પેલાં નિર્જીવ ઢીંગલાં જોઈ આખરે બિચારો બહુ તો ક્ષણભર આનંદ મેળવે છે. જીવનમાં આનંદ નથી એટલે પછી માણસો કૃત્રિમ આનંદ શોધતાં ફરે છે. એક વાર અમારી પડોશમાં થાળી વાગવાનો અવાજ શરૂ થયો. મેં પૂછયું, ‘ આ થાળી શેની વાગી? ’ મને કહેવામાં આવ્યું, ‘ છોકરો આવ્યો ! ’ અલ્યા ! દુનિયામાં તારા એકલાને ત્યાં જ છોકરો આવ્યો છે ? છતાં પણ થાળી વગાડીને દુનિયાને જાહેર કરે છે કે મારે ત્યાં છોકરો આવ્યો ! કૂદે છે, નાચે છે, ગીત ગાય છે ને ગવડાવે છે, શાં માટે ? તો કે છોકરો આવ્યો તેથી ! આવો આ નાદાનીનો ખેલ છે. આનંદનો જાણે કે દુકાળ છે. દુકાળમાં સપડાયેલા લોકો ક્યાંક ભાતના દાણા દીઠા કે ઝડપ મારે છે. તેમ છોકરો આવ્યો, સરકસ આવ્યું, સિનેમા આવ્યો કે આનંદના ભૂખ્યા આ લોકો કૂદકા મારી નાચવા મંડી પડે છે. પણ આ ખરો આનંદ છે કે ? ગાયનના સૂરનાં મોજાં કાનમાં પેસી મગજને ધક્કો આપે છે. આંખમાં રૂપ દાખલ થવાથી મગજને ધક્કો લાગે છે. વા મગજને લાગતા ધક્કાઓમાં જ બિચારાઓનો આનંદ સમાયેલો છે. કોઈ તંબાકુ વાટીને નાકમાં ખોસે છે. કોઈ વળી તેની બીડી વાળી મોંમાં ખોસે છે. એ તપકીરનો કે બીડીના ધુમાડાનો આંચકો લાગતાંની સાથે એ લોકોને જાણે આનંદની થાપણ મળી જાય છે ! બીડીનું ઠૂંઠું મળતાં તેમના આનંદને જાણે સીમા રહેતી નથી. ટૉલ્સ્ટૉય લખે છે, ‘ એ બીડીના કેફમાં તે માણસ સહેજે કોઈકનું ખૂન પણ કરશે. ’ એક જાતનો નશો જ છે. આવા આનંદમાં માણસ કેમ તલ્લીન થઈ જાય છે ? સાચા આનંદનો તેને પત્તો નથી તેથી. માણસ પડછાયાથી ભૂલીને તેની પાછળ પડયો છે. આજે પંચજ્ઞાનેન્દ્રિયોના આનંદનો જ તે ઉપભોગ કરે છે. જોવાની આંખની ઈન્દ્રિય ન હોત તો તે એમ માનત કે દુનિયામાં ઈન્દ્રિયોના ચાર જ આનંદ છે. કાલે મંગળના ગ્રહ પરથી છ જ્ઞાનેન્દ્રિયોવાળો મારણસ પૃથ્વી પર ઊતરે તો આ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયવાળાં દિલગીર થઈને રડતાં રડતાં કહેશે, ‘ અરે ! આને મુકાબલે આપણે કેટલા દૂબળા ! ’ સૃષ્ટિમાં રહેલો સંપૂર્ણ અર્થ પંચજ્ઞાનેન્દ્રિયોને ક્યાંથી સમજાશે ? તેમાંયે વળી પંચવિષયોમાંથી પોતાની ખાસ પસંદગી કરી માણસ બિચારો તેમાં રમમાણ થઈ જાય છે. ગધેડાનું ભૂંકેલું કાનમાં પેસે છે તો કહે છે, અશુભ કાનમાં પેઠું ! અને તારૂં દર્શન થવાથી તે ગધેડાનું કંઈ અશુભ નહીં થાય કે ? તને માત્ર નુકસાન થાય છે, તારે લીધે બીજાને નુકસાન થતું હોય કે ? માની લે છે કે ગધેડાનું ભૂંકેલું અશુભ છે ! એક વખત હું વડોદરાની કૉલેજમાં હતો ત્યારે યુરોપિયન ગવૈયા આવ્યા હતા. સારા ગાનારા હતા. પોતાની કળા બતાવવામાં કમાલ કરતા હતા. પણ હું ત્યાંથી ક્યારે નાસવાનું મળે તેની વાટ જોતો હતો ! તે ગાયન સાંભળવાની મને ટેવ નહોતી. એટલે તેમને મેં નાપાસ કરી નાખ્યા. આપણા ગવૈયા ત્યાં જાય તો કદાચ ત્યાં નાપાસ થાય. સંગીતથી એક જણને આનંદ થાય ચે ને બીજાને થતો નથી. એટલે એ સાચો આનંદ નથી. એ નકલી આનંદ છે. ખરા આનંદનું દર્શન નથી થયું ત્યાં સુધી આપણે એ છેતરનારા આનંદ પર ઝોલાં ખાતા રહીશું. સાચું દૂધ મળ્યું નહોતું ત્યાં સુધી અશ્વત્થામા પાણીમાં ભેળવેલો લોટ દૂધ સમજીને પી જતો. તે જ પ્રમાણે સાચું સ્વરૂપ તમે સમજશો, તેનો આનંદ એક વાર ચાખશો એટલે પછી બીજું બધું ફીકું લાગશે.

8. એ ખરા આનંદને શોધી કાઢવાનો ભક્તિ ઉત્તમમાં ઉત્તમ માર્ગ છે. એ રસ્તે આગળ જતાં જતાં પરમેશ્વરી કુશળતા સમજાશે. તે દિવ્ય કલ્પના આવ્યા પછી બાકીની બીજી બધી કલ્પનાઓ આપોઆપ ઓસરી જશે. પછી ક્ષુદ્ર આકર્ષણ રહેશે નહીં. પછી જગતમાં એક જ આનંદ ભરેલો દેખાશે. મીઠાઈની સેંકડો દુકાનો હોય છતાં મીઠાઈનો આકાર એકનો એક જ હોય છે. જ્યાં લગી સાચી વસ્તુ મળી નથી ત્યાં સુધી આપણે ચંચળ ચકલાંની માફક એક દાણો અહીંથી ખાશું, એક ત્યાંથી ખાશું, ને એમ ને એમ કરતા રહીશું. સવારે હું તુલસીરામાયણ વાંચતો હતો. દીવાની પાસે જીવડાં એકઠાં થયાં હતાં. ત્યાં પેલી ગરોળી આવી. મારા રામાયણનું તેને શું ? જીવડાં જોઈ તેના આનંદનો પાર નહોતો. તે જીવડું ઝડપી લેવા જતી હતી ત્યાં મેં જરા હાથ હલાવ્યો એટલે જતી રહી. પણ તેનું બધું ધ્યાન તે જીવડાંમાં ચોંટેલું હતું. મેં મારી જાતને પૂછ્યું, અલ્યા, પેલું જીવડું ખાશે કે ? એને જોઈને તારા મોંમાં પાણી આવે છે કે ? મારા મોંમાં પાણી છૂટ્યું નહોતું. મને જે રસ હતો તેનો એ ગરોળીને થોડો જ ખ્યાલ હતો ? તેને રામાયણમાંનો રસ ચાખતાં આવડતું નહોતું. તે ગરોળીના જેવી આપણી દશા છે. તરેહતરેહના અનેક રસોમાં આપણે ડૂબેલા છીએ. પણ સાચો રસ મળે તો કેવી મજા આવે ? એ સાચો રસ ચાખવાનો મળે તે માટેનું એક સાધન ભક્તિ છે. તે ભગવાન હવે બતાવે છે.

Categories: ગીતા પ્રવચનો | Tags: | Leave a comment

હે દ્વારકાના નાથ તમે ઝાલો મારો હાથ – (73)

રાગઃ- હીંચ

હે દ્વારકાના નાથ તમે ઝાલો મારો હાથ
પકડો મારો હાથ પ્રભુ તારો છે સંગાથ –ટેક

અધમ ઉધ્ધારણ બીરદ તારો, અનાથના છો નાથ
તરણ તારણ ત્રીકમ પ્રભુ, ત્રિલોકના નાથ –1

અશરણનું શરણ તમે, દીનબંધુ દીનનાથ
ભવતારણ ભૂધર પ્રભુ, ભક્ત વત્સલ ભવનાથ –2

ગરીબની તમે વિનતી પ્રભુ, સાંભળો જદુનાથ
ભજનપ્રકાશ છોડી તુમ, શરણ કહાં જાત –3

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | 1 Comment

Conversations and Dialogues with Swami Vivekananda (II)

II
(Translated from Bengali)
(From the Diary of a Disciple)

(The disciple is Sharatchandra Chakravarty, who published his records in a Bengali book, Swami-Shishya-Samvâda, in two parts. The present series of “Conversations and Dialogues” is a revised translation from this book. Five dialogues of this series have already appeared in the Complete Works, Vol. V.)

[Place: On the way from Calcutta to Cossipore and in the garden of the late Gopal Lal Seal. Year: 1897.]

Today Swamiji was taking rest at noon in the house of Srijut Girish Chandra Ghosh.* The disciple arriving there saluted him and found that Swamiji was just ready to go to the garden-house of Gopal Lal Seal. A carriage was waiting outside. He said to the disciple, “Well come with me.” The disciple agreeing, Swamiji got up with him into the carriage and it started. When it drove up the Chitpur road, on seeing the Gangâ, Swamiji broke forth in a chant, self-involved: etc.* The disciple listened in silent wonder to that wave of music, when after a short while, seeing a railway engine going towards the Chitpur hydraulic bridge, Swamiji said to the disciple, “Look how it goes majestically like a lion! ” The disciple replied, “But that is inert matter. Behind it there is the intelligence of man working, and hence it moves. In moving thus, what credit is there for it?”
Swamiji: Well, say then, what is the sign of consciousness?

Disciple: Why, sir, that indeed is conscious which acts through intelligence.

Swamiji: Everything is conscious which rebels against nature: there, consciousness is manifested. Just try to kill a little ant, even it will once resist to save its life. Where there is struggle, where there is rebellion, there is the sign of life, there consciousness is manifested.

Disciple: Sir, can that test be applied also in the case of men and of nations?

Swamiji: Just read the history of the world and see whether it applies or not. You will find that excepting yours, it holds good in the case of all other nations. It is you only who are in this world lying prostrate today like inert matter. You have been hypnotised. From very old times, others have been telling you that you are weak, that you have no power, and you also, accepting that, have for about a thousand years gone on thinking, “We are wretched, we are good for nothing.” (Pointing to his own body:) This body also is born of the soil of your country; but I never thought like that. And hence you see how, through His will, even those who always think us low and weak, have done and are still doing me divine honour. If you can think that infinite power, infinite knowledge and indomitable energy lie within you, and if you can bring out that power, you also can become like me.

Disciple: Where is the capacity in us for thinking that way, sir? Where is the teacher or preceptor who from our childhood will speak thus before us and make us understand? What we have heard and have learnt from all is that the object of having an education nowadays is to secure some good job.

Swamiji: For that reason is it that we have come forward with quite another precept and example. Learn that truth from us, understand it, and realise it and then spread that idea broadcast, in cities, in towns, and in villages. Go and preach to all, “Arise, awake, sleep no more; within each of you there is the power to remove all wants and all miseries. Believe this, and that power will be manifested.” Teach this to all, and, with that, spread among the masses in plain language the central truths of science, philosophy, history, and geography. I have a plan to open a centre with the unmarried youths; first of all I shall teach them, and then carry on the work through them.

Disciple: But that requires a good deal of money. Where will you get this money?

Swamiji: What do you talk! Isn’t it man that makes moneys Where did you ever hear of money making man? If you can make your thoughts and words perfectly at one, if you can, I say, make yourself one in speech and action, money will pour in at your feet of itself, like water.

Disciple: Well, sir, I take it for granted that money will come, and you will begin that good work. But what will that matter? Before this, also, many great men carried out many good deeds. But where are they now? To be sure, the same fate awaits the work which you are going to start. Then what is the good of such an endeavour?

Swamiji: He who always speculates as to what awaits him in future, accomplishes nothing whatsoever. What you have understood as true and good, just do that at once. What’s the good of calculating what may or may not befall in future? The span of life is so, so short — and can anything be accomplished in it if you go on forecasting and computing results. God is the only dispenser of results; leave it to Him to do all that. What have you got to do with on working.

While he was thus going on, the cab reached the gardenhouse. Many people from Calcutta came to the garden that day to see Swamiji. Swamiji got down from the carriage, took his seat in the room, and began conversation with them all. Mr. Goodwin, a Western disciple of Swamiji, was standing near by, like the embodiment of service, as it were. The disciple had already made his acquaintance; so he came to Mr. Goodwin, and both engaged in a variety of talk about Swamiji.

In the evening Swamiji called the disciple and asked him, “Have you got the Katha Upanishad by heart?”

Disciple: No, sir, I have only read it with Shankara’s commentary.

Swamiji: Among the Upanishads, one finds no other book so beautiful as this. I wish you would all get it by heart. What will it do only to read it? Rather try to bring into your life the faith, the courage, the discrimination, and the renunciation of Nachiketâ.

Disciple: Give your blessings, please, that I may realise these.

Swamiji: You have heard of Shri Ramakrishna’s words, haven’t you? He used to say, “The breeze of mercy is already blowing, do you only hoist the sail.” Can anybody, my boy, thrust realization upon another? One’s destiny is in one’s own hands — the Guru only makes this much understood. Through the power of the seed itself the tree grows, the air and water are only aids.

Disciple: There is, sir, the necessity also of extraneous help.

Swamiji: Yes, there is. But you should know that if there be no substance within, no amount of outside help will avail anything. Yet there comes a time for everyone to realise the Self. For everyone is Brahman. The distinction of higher and lower is only in the degree of manifestation of that Brahman. In time, everyone will have perfect manifestation. Hence the Shâstras say, ” — In time, That is realised in one’s self.”

Disciples When, alas, will that happen, sir? From the Shastras we hear how many births we have had to pass in ignorance!

Swamiji: What’s the fear? When you have come here this time, the goal shall be attained in this life. Liberation or Samâdhi — all this consists in simply doing away with the obstacles to the manifestation of Brahman. Otherwise the Self is always shining forth like the sun. The cloud of ignorance has only veiled it. Remove the cloud and the sun will manifest. Then you get into the state of (“the knot of the heart is broken”) etc. The various paths that you find, all advise you to remove the obstacles on the way. The way by which one realises the Self, is the way which he preached to all. But the goal of all is the knowledge of the Self, the realization of this Self. To it all men, all beings have equal right. This is the view acceptable to all.

Disciple: Sir, when I read or hear these words of the Shastras, the thought that the Self has not yet been realised makes the heart very disconsolate.

Swamiji: This is what is called longing. The more it grows the more will the cloud of obstacles be dispelled, and stronger will faith be established. Gradually the Self will be realised like a fruit on the palm of one’s hand. This realisation alone is the soul of religion. Everyone can go on abiding by some observances and formalities. Everyone can fulfil certain injunctions and prohibitions but how few have this longing for realization! This intense longing — becoming mad after realising God or getting the knowledge of the Self — is real spirituality. The irresistible madness which the Gopis had for the Lord, Shri Krishna, yea, it is intense longing like that which is necessary for the realization of the Self! Even in the Gopis’ mind there was a slight distinction of man and woman. But in real Self-knowledge, there is not the slightest distinction of sex.

While speaking thus, Swamiji introduced the subject of Gita-Govindam (of Jayadeva) and continued saying:

Jayadeva was the last poet in Sanskrit literature though he often cared more for the jingling of words than for depth of sentiment. But just see how the poet has shown the culmination of love and longing in the Shloka etc.* Such love indeed is necessary for Self-realisation. There must be fretting and pining within the heart. Now from His playful life at Vrindaban come to the Krishna of Kurukshetra, and see how that also is fascinating — how, amidst all that horrible din and uproar of fighting, Krishna remains calm, balanced, and peaceful. Ay, on the very battlefield, He is speaking the Gita to Arjuna and getting him on to fight, which is the Dharma of a Kshatriya! Himself an agent to bring about this terrible warfare, Shri Krishna remains unattached to action — He did not take up arms! To whichsoever phase of it you look, you will find the character of Shri Krishna perfect. As if He was the embodiment of knowledge, work, devotion, power of concentration, and everything! In the present age, this aspect of Shri Krishna should be specially studied. Only contemplating the Krishna of Vrindaban with His flute won’t do nowadays — that will not bring salvation to humanity. Now is needed the worship of Shri Krishna uttering forth the lion-roar of the Gita, of Râma with His bow and arrows, of Mahâvira, of Mother Kâli. Then only will the people grow strong by going to work with great energy and will. I have considered the matter most carefully and come to the conclusion that of those who profess and talk of religion nowadays in this country, the majority are full of morbidity — crack-brained or fanatic. Without development of an abundance of Rajas, you have hopes neither in this world, nor in the next. The whole country is enveloped in intense Tamas; and naturally the result is — servitude in this life and hell in the next.

Disciple: Do you expect in view of the Rajas in the Westerners that they will gradually become Sâttvika?

Swamiji: Certainly. Possessed of a plenitude of Rajas, they have now reached the culmination of Bhoga, or enjoyment. Do you think that it is not they, but you, who are going to achieve Yoga — you who hang about for the sake of your bellies? At the sight of their highly refined enjoyment, the delineation in Meghaduta — etc.* — comes to my mind. And your Bhoga consists in lying on a ragged bed in a muggy room, multiplying progeny every year like a hog! — Begetting a band of famished beggars and slaves! Hence do I say, let people be made energetic and active in nature by the stimulation of Rajas. Work, work, work; — There is no other path of liberation but this.”

Disciple: Sir, did our forefathers possess this kind of Rajas?

Swamiji: Why, did they not? Does not history tell us that they established colonies in many countries, and sent preachers of religion to Tibet, China, Sumatra, and even to far-off Japan? Do you think there is any other means of achieving progress except through Rajas?

As conversation thus went on, night approached; and meanwhile Miss Müller came there. She was an English lady, having great reverence for Swamiji. Swamiji introduced the disciple to her, and after a short talk Miss Müller went upstairs.

Swamiji: See, to what a heroic nation they belong! How far-off is her home, and she is the daughter of a rich man — yet how long a way has she come, only with the hope of realising the spiritual ideal!

Disciple: Yes, sir, but your works are stranger still! How so many Western ladies and gentlemen are always eager to serve you! For this age, it is very strange indeed!

Swamiji: If this body lasts, you will see many more things. If I can get some young men of heart and energy, I shall revolutionize the whole country. There are a few in Madras. But I have more hope in Bengal. Such clear brains are to be found scarcely in any other country. But they have no strength in their muscles. The brain and muscles must develop simultaneously. Iron nerves with an intelligent brain — and the whole world is at your feet.

Word was brought that supper was ready for Swamiji. He said to the disciple, “Come and have a look at my food.” While going on with the supper, he said, “It is not good to take much fatty or oily substance. Roti is better than Luchi. Luchi is the food of the sick. Take fish and meat and fresh vegetables, but sweets sparingly.” While thus talking, he inquired, “Well, how many Rotis have I taken? Am I to take more? He did not remember how much he took and did not feel even it he yet had any appetite. The sense of body faded away so much while he was talking!

He finished after taking a little more. The disciple also took leave and went back to Calcutta. Getting no cab for hire, he had to walk; and while walking, he thought over in his mind how soon again he could come the next day to see Swamiji.

Categories: Conversations and Dialogues, Swami Vivekananda | Tags: , | Leave a comment

Blog at WordPress.com.