વાલો વૃંદાવનની માંય – (54)

રાગઃ- મારી હુંડી સ્વીકારો મારાજ રે

વાલો વૃંદાવનની માંય, રંગીલો રાસ રમે –ટેક

સાખીઃ- શરદપુનમ સોહામણી, અને રૂડી અજવાળી રાત
રઢીયાળી માજમ રાતના, રચ્યો વૃન્દાવનમાં રાસ –રંગીલો

સાખીઃ- સાહેલી મળી તેવતેવડી, રાધા સરખી સૌ નાર
ઉભી સાંવરીયાની સામવી, થઇ રાસ રમવા તૈયાર –રંગીલો

સાખીઃ- પગે ઘુઘરી ઘમઘમે, ઝાંઝરનો ઝમકાર
એક ગોપી એક કાન મળી, રમે થા થા થૈથૈકાર –રંગીલો

સાખીઃ- ફેરફેર ફરે ફૂદરડી, અને રૂડો લીએ રાસ
અંગવાળે અતિ ઘણા, સુંદર મીલાવી હાથેહાથ –રંગીલો

સાખીઃ- બ્રહ્માદિ મળી દેવતા, જોવા આવ્યા આકાશ
દીનોનાથ લીલા કરે, બની રાત રાસ છ માસ –રંગીલો

સાખીઃ- દેખી લીલા દેવની, મોહ્યા ત્રણે લોક
બ્રહ્માદિ વિસ્મય પામે ઘણા, દેખી રાસ વિહારીનો વિલાસ –રંગીલો

સાખીઃ- પ્રેમતત્વ બહુ પાતળું, મુખસે કહ્યું નવ જાય
ગોપી હ્રદયથી ગમ પડે, એતો અનુભવથી ઓળખાય –રંગીલો

સાખીઃ- પ્રીતમ પ્રેમાધીન બનીને, નટવર નાચે નાચ
રમાડી ગોપી ભજનપ્રકાશ રાસમાં, વાલે વર્તાવ્યો જયજયકાર –રંગીલો

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | 1 Comment

Post navigation

One thought on “વાલો વૃંદાવનની માંય – (54)

  1. ખુબજ મધુર ભજન…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: