પ્રભુ મને અચરજ આવે ભારી (44)

રાગઃ- સંતને સંતપણા નથી મફતમાં મળતાં

પ્રભુ મને અચરજ આવે ભારી,
મને સમજાય નહીં ગતિ તમારી –ટેક

વાલી કહે સુણો સ્વામી રઘુરાય વાત મારી,
સમદરસી બિરદ તમારૂં, કેમ મેલ્યું વિસારી –1

સુગ્રીવને પ્રભુ સહાય કરી મને નાખ્યો મારી,
વિશ્વંભર થઇને કરો વિષમતા, આ નિતી નહીં તમારી –2

રામ કહે તું સાંભળ વાલી દોષ કીયો તે ભારી,
ભાઇની સ્ત્રીને ભાર્યા કીધી, હ્રદયે જો વિચારી –3

ક્ષત્રી ધર્મને કલંક ન લાગે એ મર્યાદા મારી,
સુગ્રીવ મારે શરણે આવ્યો, એને લીધો ઉગારી –4

હું પાપી જો હોત પ્રભુ તો મળો ક્યાંથી મોરારી,
મોટા મુનીજન મર્મ ન પામે, સુરત ન લાધે સારી –5

રામ કહે વાલી જીવતો રાખું હોય ઇચ્છા જો તારી,
સમર્થ સ્વામીની વાત સુણીને, વાલી રહ્યો વિચારી –6

શિદ લોભાવો સમર્થ સ્વામી મતિ મૂઢ ન મારી,
અંતે આવી ઉભા અવિનાશી, એ ભુલ કરૂં કેમ ભારી –7

શરણાગતના સ્વામી તમે છો અધમને લીયો ઉગારી,
અંગદ સૂત મમ સમ બલવંતો, રાખો શરણ સ્વીકારી –8

વાલી કરે વિનતી પ્રભુને નાથ લીયો ઉગારી,
ભજનપ્રકાશ સ્વામી ભક્તિ દેજો, જનમ જનમ તમારી –9

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | 1 Comment

Post navigation

One thought on “પ્રભુ મને અચરજ આવે ભારી (44)

  1. આકાશને મળવું છે, પણ વાદળો નડે છે
    સુરજ ને મળવું છે પણ બળાપો નડે છે
    આંખને તમન્ના છે જાણી લઉં આ જગત
    જોવા નથી દેતા આંખને પદળો નડે છે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: