કરમના કાયદા કોણ જાણે – (34)

રાગઃ- કાનુડા તારી મોરલી દુઃખડા દીયે ઘડી ઘડી

કરમના કાયદા કોણ જાણે, મુરખ શિદ મિથ્યા મન તાણે –ટેક

રાજા નળ દમયંતિ રાણી, વો કરમને ન પિછાણે
વીના વસ્ત્ર ભમે વનોવન, અન્ન ન મળે ઉદર ભાણે –1

હરિશ્ચંદ્ર તારા કુંવર રોહીત, એને વાણીથી સૌ વખાણે
તારા રૂદન કરે રોહીત પર, રાજા માગે દાણ મસાણે –2

પાંડવો ભક્ત ભગવાન કેરા, વેદ એને વખાણે
વેરાટનગરમાં નોકરી નોંધાવે, કઠણ કરમને ટાણે –3

રામ જેવા રાજવી ભમે, પહાડમેં પાણે પાણે
વિયોગે જીવે રામ સીતા, કરમ કાયદા પ્રમાણે –4

શુભાશુભ કર્મફળ સૌને, સમય પર સુખદુઃખ આણે
ભજનપ્રકાશ ભજન ભાગ્યમાં, જીવનની મોજ મન માણે –5

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: