ભ્રમરની ભૂલ – (26)

કમલ દલ દેખી દીલમાં, ભમરો મન ભરમાણો
પરાગ લેવા પુષ્પની, લાલચમાં લોભાણો –કમલ

જુઇ ચંપે કેવડે મોગરે, મરવે મુકાણો
સુગંધ લેવા ચિત્ત દેતાં, આસક્તિએ અટવાણો –કમલ

પુષ્પ રસમાં પાગલ થયો, જોયો ન ટાણો કટાણો
રજની આવી રાતી માતી, કમલ દલ કરમાણો –કમલ

આસક્તિમાં ઉડ્યો નહીંને, પુષ્પમાંહી પુરાણો
સુગંધ તણું સુખ લેતા, ગજબ માંહી ગોંધાણો –કમલ

કાષ્ટ કોરવાની શક્તિ ઘણી, તે ભીતરથી ભૂલાણો
કોમળ કમળમાં રહ્યો પૂરાઇ, મોહે કરી મુંજાણો –કમલ

આસક્તિનું એંધાણ મોટું, સુખ લેવા ચુકાણો
ભજનપ્રકાશ ભ્રમર કાલ કુંજરના, પગતળે કચરાણો –કમલ

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: