વૈષ્ણવ શીદ કહેવડાવે રે (5)

વૈષ્ણવ શીદ કહેવડાવે રે, અંતર આધીનતા ક્યું ન આવે

તિલક છાપાંની તાણ ન રાખે, શીતલ ચંદન લગાવે

ચિત્તમાં શિતળતા જરાયે ન મળે, ત્રિવિધ તાપ તપાવે –1

કામક્રોધમાં રાતો માતો, લોભે ઘણો લલચાવે

દયા દીનતા દીલમાં નહીંને, દુનિયાને ડોળ દેખાવે –2

અભિમાનમાં આકરો ફરે, ફોગટ મન ફૂલાવે

ગરીબી વિના ગોવિંદ ક્યાંથી, મિથ્યા જગત ભરમાવે –3

વાલો મારો છે અંતર્યામી, છેતર્યો નહીં છેતરાવે

ભજનપ્રકાશ રંગ પતંગ દેખાડે, અંતે ઉડી જાવે –4

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | 1 Comment

Post navigation

One thought on “વૈષ્ણવ શીદ કહેવડાવે રે (5)

 1. તિલક છાપાંની તાણ ન રાખે, શીતલ ચંદન લગાવે
  ચિત્તમાં શિતળતા જરાયે ન મળે, ત્રિવિધ તાપ તપાવે –1
  કામક્રોધમાં રાતો માતો, લોભે ઘણો લલચાવે
  દયા દીનતા દીલમાં નહીંને, દુનિયાને ડોળ દેખાવે –2
  અભિમાનમાં આકરો ફરે, ફોગટ મન ફૂલાવે
  ગરીબી વિના ગોવિંદ ક્યાંથી, મિથ્યા જગત ભરમાવે –3
  — ખુબ જ સરસ અને સુચક રચના. ધન્યવાદ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: