સ્વામી ભજનપ્રકાશાનંદગિરિજી મહારાજ

પુજ્ય સ્વામી શ્રીભજનપ્રકાશાનંદગિરિજી મહારાજ ગિરિ પરંપરામાં નિવૃત્ત જગદગુરુ શંકરાચાર્યજી અને પ્રવર્તમાન મહામંડલેશ્વર સ્વામી શ્રીસત્યમિત્રાનંદગિરિજી મહારાજના સદશિષ્ય છે. તેઓ શ્રી રાણાવાવ, નિર્વાણધામ યોગાશ્રમના સ્થાપક અને નિવાસી સંત છે. સાધનાપથ ઉપર આગળ વધતા વધતા તેમણે નિજાનંદ માટે તથા અન્ય સાધકોને પણ માર્ગદર્શન મળી રહે તે માટે ઘણા બધા ભજનોની રચના કરી છે. અહીં આપ તેમના આ ભજનો માણી શકશો.

સ્વામી શ્રીસત્યમિત્રાનંદગિરિજી

સ્વામી ભજનપ્રકાશાનંદગિરિજી મહારાજ

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: