પ્રાર્થના

પ્રાર્થના (૧) – અબ સોંપ દિયા

અબ સોંપ દિયા ઈસ જીવનકા સબ ભાર તુમ્હારે હાથો મેં
હૈ જીત તુમ્હારે હાથોમેં ઔર હાર તુમ્હારે હાથો મેં ..ટેક

મેરા નિશ્ચય બસ એક યહી, એક બાર તુમ્હે પા જાઉં મેં
અર્પણ કર દૂં દુનિયા ભરકા, સબ પ્યાર તુમ્હારે હાથો મેં ..૧

જો જગ મેં રહું તો ઐસે રહું, જ્યોં જલ મેં કમલકા ફૂલ રહે
મેરે સબ ગુણ દોષ સમર્પિત હો, કરતાર તુમ્હારે હાથોમેં
ભગવાન તુમ્હારે હાથોમેં ..૨

યદિ માનવકા મુજે જન્મ મીલે, તો તવ ચરણોં કા પુજારી બનુ
ઈસ પુજકકી ઍક ઍક રગ કા, હો તાર તુમ્હારે હાથોમેં ..૩

જબ જબ સંસારકા કેદી બનું, નિષ્કામ ભાવ સે કર્મ કરું
ફિર અંત સમયમેં પ્રાણ તજું, નિરાકાર તુમ્હારે હાથોમેં
સાકાર તુમ્હારે હાથોમેં ..૪

મુજમેં તુજમેં બસ ભેદ યહી, મેં નર હું તુમ નારાયણ હો
મેં હું સંસાર કે હાથોમેં, સંસાર તુમ્હારે હાથોમેં ..૫

પ્રાર્થના (૨) – હે નાથ અબ તો ઐસી દયા હો!

હે નાથ અબ તો ઐસી દયા હો, જીવન નિરર્થક જાને ન પાયે
યહ મન ન જાને ક્યા ક્યા કરાયે, કુછ બન ન પાયા અપને બનાયે ..ટેક

સંસારમેં હી આસક્ત રહકર, દિનરાત અપને મતલબકી કહ કર
સુખકે લીયે લાખો દુઃખ સહકર, યે દિન અભી તક યોં હી બિતાયે હે નાથ – ૧

ઐસા જગાદો ફીર સો ન જાઉં, અપનેકો નિષ્કામ પ્રેમી બનાઉં
મૈં આપકો ચાહું ઔર પાઉં, સંસારકા ભય રહ કુછ ન જાયે હે નાથ – ૨

વહ યોગ્યતા દો, સત્કર્મ કરલું, અપને હ્રદયમેં સદભાવ ભરલું
નર તન હે સાધન ભવસિંધુ તરલું, ઐસા સમય ફીર આયે ન આયે હે નાથ – ૩

હે નાથ મુજે નિરભિમાની બના દો, દારીદ્ર હર લો, દાની બના દો
આનંદમય વિજ્ઞાની બના દો, મૈં હુ તુમ્હારી આશા લગાયે હે નાથ -૪

પ્રાર્થના (૩) – હે દયામય !

હે દયામય ! આપહી સંસાર કે આધાર હો
આપહી કરતાર હો હમ સબ કે પાલનહાર હો

જન્મદાતા આપહી માતા પિતા ભગવાન હો
સર્વ સુખદાતા સખા ભ્રાતા હો તન-ધન-પ્રાણ હો

આપકે ઉપકારકા હમ ઋણ ચુકા સકતે નહીં
બિન કૃપાકે શાંતિ સુખકા સાર પા સકતે નહીં

દીજિએ વહ મતિ બને હમ સદગુણી સંસારમેં
મન હો મંજુલ ધર્મમય ઔર તન લગે ઉપકારમેં

હે ઈશ બહુ ઉપકાર તુમને સર્વદા હમ પર કિયે
ઉપકાર પ્રતિ ઉપહાર મેં ક્યાં દુ તુમ્હે ઈસકે લીયે

હે ક્યા હમારા સૃષ્ટિમેં યહ સૃષ્ટિ સબ તુમસે બની
સતત ઋણી હૈ હમ તુમ્હારે તુમ હમારે હો ધની

લોકશિક્ષાકે લીયે અવતાર થા જીસને લીયા
નિર્વિકાર નિરીહ હોકર નર સદ્રશ કૌતુક કિયા

શ્રી રામનામ લલામ જીસકા સર્વ મંગલ ધામ હૈ
પ્રથમ ઈસ સર્વેશકો શ્રધ્ધા સમેત પ્રણામ હૈ

હે દેવદેવ ! પ્રણામ દેવ ! પ્રણામ લાખો બાર હો
ફિર ફિર પ્રણામ, પ્રણામ નાથ, પ્રણામ વારંવાર હો

પ્રાર્થના (૪) – ભગવાન મેરી નૈયા ઉસ પાર લગા દેના

ભગવાન મેરી નૈયા ઉસ પાર લગા દેના
અબ તક તો નિભાયા હૈ, આગે ભી નિભા લેના …ટેક

દલબલકે સાથ માયા ઘેરે જો મુજે આકર
તો દેખતે ન રહના, ઝટ આકે બચા લેના …૧

સંભવ હે જંજટોમેં મૈ તુમકો ભૂલ જાઉં
પર નાથ કહી તુમ ભી મુજકો ન ભુલા દેના …૨

તુમ દેવ મૈં પુજારી તુમ ઈષ્ટ મૈં ઉપાસક
યહ બાત અગર સચ હૈ સચ કરકે દિખા દેના …૩

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ, ભજનામૃત વાણી | 3 Comments

Post navigation

3 thoughts on “પ્રાર્થના

  1. ખુબ સરસ પ્રાર્થનાઓ છે.

  2. reteka

    prathana a jiv no khorak chhe.. khubaj saras che aa prathana o,,

  3. These Prathanas are heard by a child…& they plant the seeds of ” PRABHU-BHAKTI “….Nice !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: